DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 17/2, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp với các phòng chức năng, đơn vị chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn bàn giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác GPMB các dự án nhà ở trên địa bàn huyện.

GPMB 17.2.2022

Đ/c Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp

Trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có 7 dự án nhà ở đang triển khai thực hiện  công tác GPMB với tổng số diện tích 234,6 ha. Có 538 hộ và 12 tổ chức bị ảnh hưởng với tổng số tiền đã được phê duyệt 122,51 tỷ đồng. Tính đến ngày 16/1/2022 đã thực hiện chi trả cho 309 hộ và 7 tổ chức với số tiền 91,34 tỷ đồng, thu hồi 91,38 ha đất sạch để bàn giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long còn 7 hộ chưa nhận tiền để bàn giao mặt bằng, mặc dù đã được chính quyền địa phương gặp gỡ tuyên truyền nhiều lần; Dự án khu dân cư tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn còn nhiều hộ chưa đồng ý kiểm kê cây cối, tài sản trên đất thu hồi; Dự án Làng Việt Xanh còn 5 hộ chưa đồng ý; một số dự án chưa quy hoạch được khu tái định cư cho các hộ bị thu hồi hết đất dẫn tới việc GPMB chậm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án và bàn giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh khẳng định: Công tác bồi thường, GPMB là một trong những tiền đề quan trọng trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đây cũng là vấn đề được đánh giá phức tạp, nhạy cảm, bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác này chúng ta phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ, đền bù và tái định cư cho nhân dân những khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án để người dân tự giác chấp hành theo quy định.

Về công tác GPMB các dự án nhà ở trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Số diện tích cần thực hiện GPMB trong năm 2022 còn rất nhiều, vì vậy sau hội nghị này, các phòng chức năng của huyện cần tập trung phối hợp tốt với các địa phương, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB. Trước mắt cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của từng dự án. Đối với dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tư pháp phối hợp với các phòng liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp hồ sơ pháp lí liên quan đến 7 hộ chưa thực hiện GPMB, trên cơ sở đó đề suất phương án giải quyết. Đồng thời yêu cầu UBND xã Cư Yên giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ gia đình cố tình xây dựng trái phép trên diện tích đất khi đã có quyết định thu hồi; tiếp tục gặp gỡ tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành các quy định của pháp luật về  hỗ trợ, bồi thường, GPMB khi nhà nước thu hồi đất.

Đối với các dự án còn lại, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn chủ động xác định rõ nguồn gốc đất, tạo thuận lợi cho việc kiểm kê và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đền bù. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất để thực hiện các dự án. Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng TNMT khẩn trương tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 33,8 ha (giai đoạn 2) Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn để  kịp thời bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616447
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
528
8913
1956058
662
87773
3616447

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:25
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction