DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Sáng 4/3, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện đã trủ chì hội nghị giao ban một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của huyện.

HN 4.3.2022 a

Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng 2, các cơ quan, đơn vị đã tập trung đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đề ra. Đến hết tháng 2, toàn huyện thu ngân sách được 308.546 triệu đồng, đạt 45% dự toán tỉnh giao, trong đó số thu tiền sử dụng đất 239 tỷ đồng; tổng mức luân chuyển hàng hóa tăng 16%. Trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, toàn huyện có gần 3 ha lúa đã cấy bị chết và 15 con trâu, bò bị chết rét. Công tác GPMB tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Sau kỳ nghỉ tết, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc bình quân trong ngày tăng cao, gần 400 ca/ngày, nhiều cán bộ, công chức, viên chức bị Covid-19 đã phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ được Chủ tịch và các Phó chủ tịch giao thực hiện trong năm 2022. Qua tổng hợp đến ngày 3/3, có 18 chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế- xã hội được giao hoàn thành trong năm 2022. Về nhiệm vụ huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng đơn vị hành chính cấp thị xã vào năm 2025, gồm 19 nhiệm vụ cụ thể. Về nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện giao tại các thông báo Kết luận gồm 98 nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo thực hiện, đề nghị giải pháp đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát lại nhiệm vụ trọng tâm thuộc ngành, lĩnh vực quản lí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể; tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách; tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đấu giá đất; đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đầu tư; ...

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường, rà soát lại tất cả các nhiệm vụ, kế hoạch tham mưu cho UBND huyện như: kế hoạch sử dụng đất năm 2022; thẩm định xây dựng giá đất cụ thể cho từng loại đất, từng dự án đầu tư; xây dựng phương án sử dụng đất nông lâm trường trả ra; phối hợp với Thanh tra huyện giải quyết kịp thời các đơn thư KNTC liên quan đến đất đai; phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thông báo công khai các khu đất nằm trong quy hoạch triển khai các dự án đầu tư; tham mưu tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lí nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường cho cán bộ xã, thị trấn. Phòng Kinh tế tham mưu tổ chức các hội nghị xin ý kiến người dân về quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; tập trung rà soát lại quy mô, diện tích Cụm công nghiệp Hòa Sơn; phối hợp giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lí. Phòng Quản lí đô thị tổ chức triển khai, quản lí tốt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Phòng NN&PTNT chủ động các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển các sản phẩm OCOP... Trung tâm PTQĐ xây dựng kế hoạch chi tiết công tác GPMB năm 2022, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư theo đúng tiến độ đề ra; khẩn trương xây dựng phương án GPMB dự án khu nhà ở hai bên bờ sông Bùi. Ban QLDAĐTXD tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB, xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, khối lượng đối với từng công trình; thường xuyên tổ chức giao ban, phản ánh để kịp thời tháo gỡ khó khăn; hoàn thiện đề án vị trí việc làm theo quy định. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Thanh tra tăng cường phối hợp giải quyết tốt các vụ việc KNTC theo quy định. Phòng Nội vụ khẩn trương thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
877
1973
13823
1930353
77385
54375
3605397

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 12:17
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction