DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc, nên sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Lương Sơn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng bền vững, đồng thời chỉ đạo xây dựng nhiều xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

NTM xã Nhuận Trạch

Đường giao thông xã Nhuận Trạch mới được nâng cấp, mở rộng

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, ngay sau khi được công nhận xã nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền các xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể. Trên cơ sở đó, huyện cũng đề ra kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho từng năm. Sau 3 năm triển khai (2019-2021), đến nay huyện Lương Sơn đã có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, gồm: Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Hòa Sơn và xã Thanh Lương (cũ) nay là xã Thanh Cao; 16 khu dân cư kiểu mẫu và 40 vườn mẫu được công nhận.

Đường GT Hòa Sơn

Đường giao thông xã Hòa Sơn 

Năm 2022, huyện Lương Sơn tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng 1 xã nông thôn mới nâng cao và nâng cấp 3 xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Lâm Sơn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu có từ 3 khu dân cư kiểu mẫu và 5 vườn mẫu trở lên được công nhận.

Là một trong 3 địa phương phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Nhuận Trạch xác định việc nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân là yếu tố quan trọng nhất. Chính vì vậy, trong 2 năm gần đây xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của huyện, tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; hệ thống điện, đường, trường, trạm của xã  được đầu tư khang trang, hiện đại; cảnh quan môi trường luôn sáng, xanh, sạch đẹp; các mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng và có sự thay đổi về tư duy sản xuất; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, vững mạnh.

Dẫn chúng tôi dạo bước trên những con đường mới được trải nhựa rộng rãi, đồng chí Hoàng Văn Thống, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch phấn khởi cho biết: “Từ khi được huyện lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cuộc sống của người dân trong xã thực sự thay đổi, nhất là ý thức tự giác bảo vệ môi trường. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2018 đến 2021, xã đã đầu tư mở rộng cứng hóa trên 8,3 km đường trục thôn, xóm với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra huyện cũng đã quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng 12,21 km tuyến đường trục chính qua địa bàn xã với tổng kinh phí trên 42,6 tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã được trải nhựa và bê tông hóa đạt 100%. Bên cạnh đó hệ thống thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế cũng được đầu tư, phục vụ chu đáo nhu cầu đời sống, học tập, sản xuất của người dân. Trên địa bàn xã có 2/2 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,17 %; 11/11 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa...”

Ktra NTM nâng cao Hòa Sơn

Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng khu dân cư thôn Đồng Quýt ( xã Hòa Sơn) được xây dựng khang trang nhờ sự chung tay đóng góp của người dân

Cùng với xã Nhuận Trạch, xã Hòa Sơn cũng được huyện chọn làm điểm nên việc thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đã được xã đưa vào nghị quyết. Tuy năm 2021 xã mới đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao nhưng hầu như các hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu cơ bản hoàn hoàn thành. Hiện nay xã đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chi lẻ trường Mầm non tại thôn Cố Thổ để công nhận đạt chuẩn lại ở mức cao hơn. Bên cạnh đó, xã cũng đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng- xanh- sạch- đẹp; vận động các hộ gia đình  tích cực thực hiện phong trào “ Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

NTM nhuận trạch 2

Mô hình vườn mẫu ở xã Nhuận Trạch cho thu lợi nhuận cao

Theo ông Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn: “Việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng của huyện, tạo bước đệm để 7/11 xã, thị trấn nằm trong khu vực mở rộng đô thị phấn đấu trở thành đơn vị hành chính cấp phường khi huyện Lương Sơn được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã vào văn 2025. Vì vậy ngoài việc chủ động xây dựng nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, chú trọng huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, giàu đẹp. Các địa phương cần phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dân, đề cao tính dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Các tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự, hành chính công cũng được chính quyền các xã quan tâm đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng.

Đối với các địa phương chưa đạt xã nông thôn mới nâng cao còn lại, huyện đã chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá từng tiêu chí để có hướng đầu tư xây dựng hoàn thiện trong các năm tiếp theo.

Dù còn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện nhưng với chủ trương đúng, cách làm sáng tạo của mỗi địa phương, tin rằng mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lương Sơn sẽ sớm hoàn thành theo lộ trình đề ra.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618365
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
216
1836
216
1972018
2580
87773
3618365

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction