DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 11/3, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đã trủ trì hội nghị giao ban công tác quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất, giải phòng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản. Dự có đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng chức năng của huyện.

GB 11.3

Đ/c Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trủ trì hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do ngành phụ trách và các nhiệm vụ do Chủ tịch và các Phó chủ tịch giao. Theo tổng hợp, đến nay có tổng số 29 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực đã được Chủ tịch và các Phó chủ tịch giao thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua có nhiều cán bộ, công chức, viên chức bị nhiễm Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Công tác lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu vẫn đang trong giai đoạn xin ý kiến các sở ngành; 7 đồ án quy hoạch khu  đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục được triển khai. Tiến độ GPMB các dự án chưa có sự thay đổi đáng kể so với kỳ giao ban trước,  đến 10/3, Trung tâm PTQĐ đã thực hiện chi trả  tiền bồi thường, hỗ trợ của 4 dự án với số tiền 16,6 tỷ đồng cho 112 hộ và 5 tổ chức, cá nhân với diện tích 7,95 ha. Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB vẫn chưa được giải quyết. Về công tác XDCB, các công trình khởi công mới đã cơ bản đủ căn cứ pháp lí, đang thực hiện bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Một số dự án trọng điểm như: Dự án đường từ Quốc lộ 6 đi KCN Nhuận Trạch đến nay đã tạm ứng mặt bằng phía xã Nhuận Trạch cho đơn vị thi công, sang tuần tới sẽ tiếp tục phối hợp với thị trấn ứng vốn hỗ trợ cho các hộ dân để tạm ứng mặt bằng; Dự án Kè chống sạt lở chỉnh trị dòng sông Bùi đang tiến hành kê khai, kiểm đếm, tạm ứng mặt bằng để tiếp tục thi công 400 m tiếp theo.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng chức năng đã tập trung bàn giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng; việc thẩm định giá đất bồi thường; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, nhất là đối với các hộ cố tình không chấp hành chủ trương thu hồi đất; giải pháp đẩy nhanh thực hiện các dự án đấu giá đất, thu tiền từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công tác đấu thầu chợ trung tâm huyện…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Để buổi giao ban kỳ sau tập trung hơn, hiệu quả hơn, đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng chuyên môn chuẩn bị tài liệu ngắn gọn, đầy đủ, tập trung đi vào những nhiệm vụ đề ra trong tuần, trong tháng để có đánh giá cụ thể hơn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng TN&MT tham mưu thành lập Tổ công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung, các quy hoạch phân khu; thẩm định và xây dựng giá đất cho từng dự án. Đối với công tác GPMB, tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận các phương án GPMB; ưu tiên thực hiện GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Đối với các hộ cố tình không thực hiện việc GPMB sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đề nghị Ban QLDAĐTXD khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm khởi công các dự án mới đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra. Các phòng, ban chức năng của huyện phải tăng cường phối hợp để cùng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, nhất là trong công tác GPMB, đấu giá đất, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư KNTC của công dân…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636266
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6306
5551
18117
1972018
20481
87773
3636266

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 22:51
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction