DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 4/4, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Dự có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành ở huyện và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

PH UB thang 3.2022

Toàn cảnh phiên họp

Trong quý I, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, khó kiểm soát, nhưng cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các thôn, xóm, tiểu khu đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra, đồng thời nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. UBND huyện đã tích cực chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; trú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, tiến độ thi công một số công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch...Đến hết quý I, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 338.847 triệu đồng, trong đó, tổng thu thuế, phí là 89.643 triệu đồng, đạt 46,6% dự toán tỉnh giao, đạt 445,7% so với dự toán huyện giao, bằng 203,4% so với cùng kỳ; tổng thu tiền sử dụng đất thực hiện 249.204 triệu đồng, đạt 49,8% dự toán tỉnh giao, đạt 20,8% so với dự toán huyện giao, bằng 707,1% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công ước thực hiện 199.293 triệu đồng, đạt 13,9% kế hoạch. Trong quý thu hút được 01 dự án trong nước, vốn đầu tư đăng ký 16.800 triệu đồng; cấp giấy đăng ký cho 120 hộ, cá nhân kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 43.850 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại, kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng ước đạt 24,91% kế hoạchtăng 15,57%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 145 triệu USD, đạt 22,65% kế hoạch, tăng 11,1% . Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.755 tỷ đồng, tăng 14,33% so với cùng kỳ năm 2021.

Chương trình phát triển đô thị; lập quy hoạch; quản lí trật tự xây dựng; quản lí đất đai; công tác giải phóng mặt bằng được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Huyện đã tham mưu hoàn thiện và trình ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy, ban hành Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy; triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Chỉ đạo tổ chức đại hội TDTT điểm cấp xã và các giải thể thao cấp huyện. Ngành giáo dục chủ động dạy học thích ứng an toàn trong thời gian dịch bệnh diễn ra phức tạp. Tình hình an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định.

Tại phiên họp, các thành viên UBND huyện cũng đã xem xét cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình về công tác chuyển đổi số, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; kế hoạch thực hiện quản lí trật tự xây dựng; kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện NQ số 10 của BTV Tỉnh ủy về tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã và một số nội dung quan trọng khác.

PHUB tháng 3.2022 aĐ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh yêu cầu các phòng, ban ngành, địa phương chủ động bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý II. Trước mắt cần tập trung xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quý I và gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp; tổ chức họp đánh giá, kịp thời chỉ ra những tồn tại hạn chế để khắc phục. Tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ do Chủ tịch và các Phó chủ tịch giao để triển khai thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn công trình theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/4. Nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. Tăng cường quản lí trật tự xây dựng, quản lí đất đai, nhất là việc mua bán chuyển nhượng đất tại cơ sở. Yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện rà soát các nhà, xưởng xây dựng trái phép trên địa bàn, tổng hợp báo cáo về UBND huyện trước ngày 15/4. Tiếp tục phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án; triển khai đấu giá đất các lô lẻ trên địa bàn thị trấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng quy trình thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế GPMB; lập danh mục các dự án cần xác định giá đất; chủ động làm việc với công ty TNHH Hoàng Long về xử lí rác thải tồn đọng. Giao phòng Nội vụ tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ, CCHC…

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636402
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6442
5551
18253
1972018
20617
87773
3636402

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction