DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu vừa đi kiểm tra việc khắc phục hậu quả sau hai Kết luận thanh tra về công tác quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản và trật tự xây dựng đối với 2 xã Cao Sơn và Cư Yên.

Ktra đất

Đoàn kiểm tra việc khắc phục hậu quả vi phạm của hộ gia đình tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn

Tại hai kết luận thanh tra này đã chỉ ra một số sai phạm trong công tác quản lí đất đai, trật tự xây dựng tại hai xã Cao Sơn và Cư Yên. Trong đó chủ yếu là việc một số hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất do nhà nước quản lí, lấn chiếm đất bãi bồi ven suối, lòng suối; san hạ mặt bằng hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình, giảm chất lượng sử dụng đất; gây ô nhiễm môi trường, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp và trên diện tích đất đã có quyết định thu hồi làm dự án… Kết luận thanh tra đã yêu cầu UBND xã Cao Sơn và Cư Yên chỉ đạo, đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân khắc phục hậu quả vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho các thửa đất bị lấn chiếm, san hạ mặt bằng...

Ktra đất 6

Đoàn kiểm tra vi phạm của hộ gia đình tại xóm Suối Bu, xã Cao Sơn xây tường kè đổ đất lấn chiếm lòng suối, đất nông nghiệp

Đoàn công tác của UBND huyện đã đến kiểm tra các thửa đất vi phạm buộc phải khắc phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay phần lớn các vụ việc vi phạm xảy ra vẫn chưa được khắc phục hậu quả như đã chỉ đạo; một số trường hợp vi phạm vẫn cố tình xây dựng, thách thức với pháp luật.

Ktra đất 5

Đoàn kiểm tra việc xây dựng nhà xưởng sản xuất khi chưa đầy đủ thủ tục, không phù hợp với quy hoạch tại xã Cao sơn

Trong quá trình kiểm tra thực tế tại địa bàn hai xã Cao Sơn và Cư Yên, đoàn công tác của UBND huyện còn phát hiện thêm một số trường hợp vi phạm phát sinh mới trong việc sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng và đất nông nghiệp; xây dựng nhà xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp, không phù hợp với quy hoạch…

Ktra đất 3

Đoàn kiểm tra việc khắc phục vi phạm san hạ làm thay đổi địa hình, độ dốc của đất tại thôn Giếng Xạ, xã Cư yên

Ktra đất 2

Đoàn kiểm tra vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích tại xóm Gừa, xã Cư yên

Trước việc chậm trễ khắc phục hậu quả sau thanh tra về công tác quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản và xây dựng chỉ ra tại xã Cao Sơn và Cư Yên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Sự chậm trễ này để lại nhiều hậu quả xấu, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Từ đó dẫn đến hiện tượng coi thường kỷ cương, phép nước. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Cao Sơn và xã Cư Yên tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục hậu quả các sai phạm mà các Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Nếu các trường hợp vi phạm cố tình không chấp hành, xã cần có biện pháp xử lí mạnh hơn. Đối với các trường hợp vi phạm mới phát hiện, chính quyền các xã phải khẩn trương kiểm tra, lập biên bản xử lí vi phạm và kịp thời báo cáo UBND huyện để chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Thanh tra huyện tiếp tục kiểm tra, giám sát việc khắc phục hậu quả sau thanh tra, đề xuất giải pháp xử lí dứt điểm các trường hợp vi phạm cố tình không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc phức tạp, vi phạm nghiêm trọng có thể chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện thụ lí giải quyết theo thẩm quyền. Các phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lí đô thị, Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản và xây dựng; nhất là việc khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, quản lí đất rừng…/

Thanh Hoàn 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
528
8891
1956058
640
87773
3616425

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction