DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Chiều 25/4, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Lương Sơn về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư trên địa bàn thị trấn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban ngành chức năng ở huyện.

LV TT 25.4 a

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất, trên địa bàn thị trấn Lương Sơn hiện có 9 dự án đang phải thực hiện GPMB với tổng diện tích 53,7 ha, liên quan đến 626 hộ và 13 tổ chức. Đến nay đã thực hiện chi trả được trên 22 tỷ đồng của 124 hộ và 4 tổ chức với số diện tích thu hồi 8,85 ha. Bên cạnh đó, trong năm 2021, 2022 trên địa bàn thị trấn Lương Sơn có 37 công trình, dự án đầu tư công được triển khai, trong đó có 12 công trình, dự án không phải thực hiện GPMB, 7 công trình, dự án chưa thực hiện trích đo, còn lại 18 công trình, dự án đang thực hiện trích đo, GPMB.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB, trong thời gian qua, UBND thị trấn Lương Sơn đã phối tốt với các phòng, ban, ngành của huyện thực hiện kê khai, kiểm đếm, đo đạc, xác định nguồn gốc sử dụng đất(SDĐ), tuyên truyền, vận động người SDĐ chấp hành việc kê khai, kiểm kê, nhận tiền bồi thường GPMB, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại của người dân theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn, thị trấn Lương Sơn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: do người dân chuyển nhượng quyền SDĐ trao tay, không báo cáo để cập nhật chỉnh lí thông tin sở hữu đất về UBND, nên việc xác định chủ sở hữu rất khó khăn; việc quản lí trật tự xây dựng có nơi còn buông lỏng, dẫn tới việc người dân xây dựng nhà ở trái phép trên diện tích đất không phải là đất ở khiến cho việc kê khai đền bù GPMB gặp khó khăn; giá bồi thường của nhà nước chênh lệch với giá thị trường; chưa bố trí được nơi tái định cư mới cho hộ bị thu hồi đất;  một số chủ sở hữu thửa đất không phải là người địa phương; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của huyện với thị trấn có lúc chưa được chặt chẽ dẫn tới việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB một số dự án chưa được kịp thời.

Tại buổi làm việc, đại diện các tiểu khu và Đảng ủy, UBND thị trấn Lương Sơn đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề nghị UBND huyện có giải pháp quản lí đất đai, trật tự xây dựng, nhất là việc quản lí đất nông, lâm trường trả ra. Bổ sung thêm cán bộ làm công tác địa chính- xây dựng cho thị trấn và thường xuyên thông tin đầy đủ về các dự án đầu tư trên địa bàn để người dân biết và thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Thị trấn Lương Sơn là trung tâm kinh tế- xã hội của huyện, là một trong 7 đơn vị hành chính lên phường, vì vậy trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án đầu tư xây dựng được triển khai, nhưng để thực hiện được, trước tiên thị trấn phải làm tốt công tác GPMB; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chỉ đạo; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp thuận các phương án bồi thường GPMB khi nhà nước thu hồi đất. Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về công tác quản lí đất đai, trật tự xây dựng đến từng tiểu khu; thông tin đầy chủ, chính xác về các dự án đầu tư trên địa bàn cho người dân biết. Tổ chức thông báo số điện thoại đường giây nóng đến từng hộ dân để người dân biết và kịp thời phản ánh những vi phạm trong công tác quản lí đất đai, trật tự xây dựng. UBND huyện kiên quyết sẽ xử lí nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Về những kiến nghị, đề xuất của UBND thị trấn Lương Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao các phòng chuyên môn tham mưu giải quyết trong thời gian sớm nhất./

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617377
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1064
528
9843
1956058
1592
87773
3617377

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 14:45
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction