DICHVUCONG

NOGTHONMOI

UBND huyện vừa tổ chực phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

quppa

Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng 4 tình hình kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Bà con nông dân trong huyện tập trung chăm sóc, phòng trừ dịch hại bảo vệ lúa và cây màu vụ xuân; các địa phương triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân Hè cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng dại cho đàn chó; tổ chức phát động tháng chiến dịch làm thủy lợi kết hợp giao thông đợt 1/2022, nạo vét kênh mương, điều tiết nước phục vụ sản xuất. Hoạt động sản xuất CN- TTCN và XD duy trì ổn định; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn; đến nay đã giải ngân vốn đầu tư được 199.293 triệu đồng đạt 13,9% KH. Ước thu ngân sách tháng 4  thực hiện 20 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hơn 359 tỷ đồng; chi ngân sách đảm bảo điều hành theo kế hoạch. Công tác phát triển đô thị, lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa- thông tin – thể thao, y tế, giáo dục đào tạo; lao động việc làm, chính sách an sinh xã hội được triển khai, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Duy trì lịch tiếp công dân, trong tháng 4/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp 30 lượt công dân với 38 người, 24 vụ việc; tiếp nhận 24 đơn phản ánh, kiến nghị. Các cuộc tiếp công dân và nhận, thụ lý, xử lý giải quyết các vụ việc đều đảm bảo theo quy định của pháp luật; đã giải quyết được 07/08 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, 01/08 vụ việc đang tiếp tục thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, ngành ở huyện và các xã, thị trấn đã tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn, công tác quản lí đất đai, trật tự xây dựng, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, phản ánh của người dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đánh giá cao những kết quả mà các ngành đã đạt được trong tháng 4/2022, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: việc quản lí đất đai, trật tự xây dựng ở một số xã, thị trấn còn yếu, việc xử lý các vi phạm còn thiếu kiên quyết, chưa triệt để; tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng chuyển tiếp, dự án trong kế hoạch năm 2022 còn chậm; công tác GPMB một số dự án chưa đảm bảo tiến độ đề ra; công tác tham mưu quản lý, công tác phối hợp của một số cơ quan còn hạn chế …

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện trong năm 2022. Trước mắt cần tập trung rà soát, bổ xung các danh mục sử dụng đất; đề xuất vị trí,diện tích đất có thể thực hiện đấu giá; tiếp tục tổ chức việc cấp giấy CNQSDĐ cho người dân, nhất là việc cấp đổi cho các hộ thực hiện việc dồn điền đổi thửa. Đẩy mạnh thực hiện các phương án GPMB các dự án, ưu tiên đối với các công trình, dự án trọng điểm. Tập trung triển khai xây dựng các công trình đầu tư công, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, giải quyết nợ thuế, tập trung triển khai nhanh các dự án đấu giá đất. Hoàn thành công tác tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch PCTT- TKCN năm 2022. Tăng cường chỉ đạo, giám sát việc tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi và các đối tượng khác theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự trên địa bàn…

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616219
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
434
1225
8685
1956058
434
87773
3616219

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-01 21:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction