DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 13/5, Đoàn công tác Ban VH-XH, HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó ban chuyên trách Ban VH-XH, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về khảo sát kết quả thực hiện một số tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020 tại huyện Lương Sơn.

Đồng chí Bùi Hữu Điền, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số ngành ở huyện đã làm việc với đoàn.

KS NTM

Đoàn khảo sát cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn tại xã Thanh Cao

Năm 2019, huyện Lương Sơn có 19/19 xã đạt đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Qua rà soát, đánh giá một số tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội  cho thấy, cơ sở vật chất trường học được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu dạy và học, đã xây mới, nâng cấp, cải tạo 147 hạng mục nhà hiệu bộ, phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ, mua sắm thiết bị, đồ dùng học tập cho các trường học trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí 249,674 tỷ đồng. Số trường học đạt chuẩn Quốc gia là 31/38 trường, đạt tỷ lệ 81,58%. Về cơ sở vật chất văn hóa, 19/19 xã đã được đầu tư xây mới Nhà văn hóa; sân vận động; 146/146 xóm có nhà văn hóa, sân thể thao. Trong đó xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp được 29 nhà văn hóa, khu thể thao các thôn, xóm. Hầu hết các nhà văn hóa được đầu tư đủ các trang thiết bị; 100% các xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và các điểm truy cập internet công cộng; dịch vụ kết nối băng thông rộng, tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 3G, 4G đã được phủ khắp toàn huyện; 100% xã được đầu tư lắp đặt hệ thống đài truyền thanh không dây kết nối với các cụm loa tại 146/146 xóm; 100% xã thiết lập Trang thông tin điện tử. Cơ sở vật chất, trang thiết bị các Trạm Y tế đã được quan tâm đầu tư xây dựng, 100% Trạm Y tế xã được xây dựng kiên cố phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân...

KS NTM 1

Đoàn khảo sát cơ sở vật chất trường học tại xã Thanh Cao

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đạt chuẩn NTM, việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu bằng nguồn ngân sách nhà nước rất hạn chế. Trang thiết bị nhà văn hóa xóm chưa đồng bộ, cảnh quan chưa đẹp, tính năng sử dụng của các nhà văn hóa xóm chưa thực sự hiệu quả, có nhiều nhà văn hóa xóm chưa đảm bảo khi thực hiện sáp nhập xóm do số lượng các hộ dân đông hơn. Việc xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn tại một số xã còn hạn chế, chưa có nhiều xóm đạt chuẩn xóm “Xanh - Sạch - Đẹp”. Kinh phí hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM phân bổ cho huyện còn rất thấp trong khi nhu cầu thực hiện rất lớn.

KS NTM 2

Đoàn khảo sát hu vực đầu tư nâng cấp sân vận động xã Thanh Cao

Huyện Lương Sơn kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, điều phối, bố trí nguồn kinh phí phù hợp theo từng nhóm chỉ tiêu, hỗ trợ huyện nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí huyện nông thôn mới; đồng thời quan tâm bổ sung kinh phí thực hiện các tiêu chí nâng cao; nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, khu thể thao cấp xã, cấp thôn, xóm, trường học, trạm y tế; cải tạo, chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu...

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế một số tiêu chí liên quan đến lĩnh vực văn hóa- xã hội tại xã Thanh Cao như: cơ sở vật chất Nhà văn hóa sinh hoạt công đồng thôn, xóm, trường học, trạm y tế… Đây là dịp để Ban VH-XH thu thập các thông tin quan trọng về  nhu cầu xây dựng các tiêu chí NTM trong giai đoạn tiếp theo, nhất là đối với các xã đã về đích NTM./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3615921
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
136
1225
8387
1956058
136
87773
3615921

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-01 20:10
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction