Kinh tế

Chiều ngày 18/5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó CT UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; lãnh đạo UBND và cán bộ Văn phòng, thống kê các xã, thị trấn.

TK TĐT Kinh tế 1

Toàn cảnh hội nghị

Mặc dù cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm của các lực lượng tham gia, sau hơn 1 năm tổ chức thực hiện, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Lương Sơn đã thành công tốt đẹp; chất lượng thông tin điều tra, kết quả điều tra được BCĐ tỉnh nghiệm thu và đánh giá cao; phản ánh đầy đủ số lượng các đơn vị kinh tế, quy mô, cơ cấu lao động, loại hình kinh tế, ngành kinh tế, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Tổng số các đơn vị được thu thập kê khai, gồm: Khối doanh nghiệp điều tra được 872 doanh nghiệp; khối cá thể: 4.246 cơ sở; khối sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tín ngưỡng: 64 đơn vị, cơ sở.

Sơ bộ qua tổng điều tra cho thấy, sau 5 năm số lượng cơ sở kinh tế trên địa bàn huyện đang có xu hướng tăng, theo kết quả điều tra kinh tế năm 2021 tổng số các đơn vị kinh tế trên địa bàn huyện là 4.746 đơn vị, tăng 6,77% so với năm 2016 tương đương (+301 đơn vị), bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 1,36%/năm. Tổng số cơ sở kinh tế năm 2020 của huyện (4.746 đơn vị) chiếm 12,69% tổng số đơn vị điều tra của tỉnh; Tổng số lao động làm việc trong các cơ sở kinh tế là 30.015 người, chiếm 23,3% số lao động của cả tỉnh. Số lượng cơ sở kinh tế tập trung nhiều ở thị trấn Lương Sơn, các xã: Thanh Cao, Liên Sơn, Cao Dương.

Tính đến thời điểm điều tra, trên địa bàn huyện có 413 doanh nghiệp đang hoạt động, so với năm 2016 tăng 19,7%; số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 20.264 người tăng 22,7%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp là 25.499.378 triệu đồng, bình quân 61.741,8 triệu đồng/ doanh nghiệp. Trên địa bàn huyện có 23 HTX, so với năm 2016 giảm 11,53%; có tổng số 4.246 cơ sở SXKD cá thể, tăng 6,8%; có 55 đơn vị sự nghiệp, giảm 38,88%; có 8 đơn vị hiệp hội và 1 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.

TK TĐT Kinh tế

Lãnh đạo Cục thống kê tỉnh và UBND huyện Lương Sơn trao giấy khen cho các cá nhân

Tại hội nghị Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Hòa Bình đã khen thưởng cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021./​.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị