Kinh tế

Ngày 1/4, tại trụ sở UBND tỉnh đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước khu vực I đã công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh ta. Dự công bố có ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng lãnh đạo, Vụ Tổng hợp, Kiểm toán nhà nước khu vực I, đoàn kiểm toán Hòa Bình. Tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

 90743 IMG 1359Đại diện Kiểm toán Nhà nước làm việc với UBND tỉnh cùng các sở, ngành địa phương trong tỉnh.

Theo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực I, nội dung kiểm toán tại tỉnh ta lần này, gồm: kiểm toán về chuyên đề công tác quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2014; chuyên đề về phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 của tỉnh. Cũng theo đại diện Kiểm toán Nhà nước, mục tiêu của đợt kiểm toán tại một số sở, ngành, đơn vị, như: Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở KH-CN, Sở NN&PTNNT cùng một số địa phương và Ban quản lý các dự án. Qua đó, nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãnh phí, sai phạm trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định nếu có...Thời gian kiểm toán đối với các chuyên đề được thực hiện trong 60 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán. Riêng đối vối kiểm toán về chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 9/2015.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm toán, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho một số các sở, ngành là đầu mối có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, báo cáo tình hình thực hiện, cùng đơn vị kiểm toán tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời tại cơ sở, đảm bảo cho việc kiểm toán đúng kế hoạch đề ra.

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị