Kinh tế

Sáng 1/7, Sở NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, muối và nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh.

92461 IMG 0289UBND tỉnh giao Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS có trách nhiệm chủ trì tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng,
ATTP đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Cán bộ Chi cục kiểm tra một cơ sở trên địa bàn thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc.

Quyết định số 1039 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2015. Ban hành kèm theo Quyết định này là quy định phân công và mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện chức năng QLNN về chất lượng VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản, muối và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở NN&PTNT trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chất lượng VTNN, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, muối và nước sinh hoạt nông thôn đều chịu sự điều chỉnh của quy định.

Theo Quyết định, UBND tỉnh đã phân công Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản, muối, nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị có liên quan, gồm các Chi cục trực thuộc Sở NN&PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và BVTV, Thủy sản, Kiểm lâm, Thủy lợi); UBND các huyện, thành phố; phòng NN&PTNT các huyện, phòng Kinh tế TPHB; UBND các xã, phường, thị trấn. Các đơn vị được phân công có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sự phối hợp giữa các đơn vị phải thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định phân công của UBND tỉnh.

Cũng theo Quyết định trên, UBND tỉnh giao Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS là cơ quan thường trực thực hiện nhiệm vụ đầu mối, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản và muối, nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đây cũng sẽ là đơn vị tiếp nhận các thông tin phản hồi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo Giám đốc Sở NN&PTNT để kịp thời xử lý.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị