Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế gồm các công chức hiện đang công tác tại Văn phòng Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, thành phố. Thời gian học 40 ngày (từ ngày 29/6 - 10/8). Trong thời gian này, các học viên sẽ được nghiên cứu 3 phần: kiến thức chung; kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và kiến thức theo kỹ năng việc làm.

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế và tham dự thi nâng ngạch lên ngạch kiểm tra viên thuế.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

 

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp