Kinh tế

 Đến nay toàn tỉnh có 3.550 ha cây ăn quả có múi. Trong đó diện tích trồng mới trong 6 tháng đầu năm 2015 là 750 ha. Tập trung nhiều nhất ở các huyện: Tân Lạc, Cao Phong, Yên Thủy, Lạc Thủy, Kim Bôi; Lương Sơn.

93248 123456

Chăm sóc cam của hộ gia đình ở thị trấn Cao Phong.

Với trên 1.770 ha cam, quýt thì có trên 800 ha cam, quýt kinh doanh, năng suất đạt gần 27 tấn/ha. Bưởi 875 ha, có 376 ha đang trong thời kỳ kinh doanh. Cơ cấu cây có múi gồm: Cam xã đoài, Cam CS1, Cam V2; Cam canh , quýt ôn châu. Các giống bưởi có bưởi diễn, bưởi đỏ, bưởi da xanh. Cây có múi phát triển mạnh vào năm 2014 và năm 2015. Đây là cây trồng đặc sản của tỉnh, phù hợp với điều kiện đất đai thổ những, khí hậu của địa phương và có giá trị kinh tế cao.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị