Kinh tế

 7 tháng qua, cấp uỷ, chính quyền TP Hoà Bình đã chỉ đạo ngành chức năng tập trung các giải pháp thu ngân sách đúng, đủ, chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh công tác thu từ việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu phí, lệ phí, thuế nhà đất.

Theo đó, thu NSNN đạt khá so với dự toán được giao. Trong tháng 7, tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 32,2 tỷ đồng, luỹ kế 7 tháng ước đạt 138,45 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán.

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách thành phố trong tháng 7 ước thực hiện 67 tỷ đồng, luỹ kế 7 tháng đạt 211,1 tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán. Tổng chi ngân sách thành phố tháng 7 ước thực hiện 29,3 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 183 tỷ đồng, bằng 54,8% dự toán.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị