DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử, trên mảnh đất cửa ngõ thành phố Hoà Bình, không khí tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 tràn ngập mọi nẻo đường. Từ trung tâm thị trấn huyện lỵ đến các phố, xóm đều được trang hoàng cờ, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ. Nằm ở khu vực hạ lưu sông Đà, huyện Kỳ Sơn đang tận dụng tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp với mục tiêu đưa vào sản xuất các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp, hình thành các cụm, điểm công nghiệp, thu hút đầu tư, trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Nắm bắt lợi thế vị trí địa lý thuận lợi, huyện chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong sản xuất nông nghiệp bước đầu hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa. Nhiều mô hình mới được đưa vào sản xuất như bí đỏ, mướp đắng, phật thủ, thanh long ruột đỏ..., tập trung ở các xã vùng hạ lưu sông Đà như Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh, xã vùng cao Độc Lập… Chăn nuôi từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Kinh tế đồi rừng dần hình thành vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Sản xuất CN - TTCN - XD tiếp tục có bước phát triển, huyện đã hình thành một số khu, cụm, điểm công nghiệp như Mông Hóa, Yên Quang, Phú Minh, Dân Hòa. Các dự án đã triển khai đi vào hoạt động góp phần tích cực giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. Trong 5 năm (2010 - 2015) huyện đã đầu tư cho phát triển với tổng nguồn vốn 510 tỉ đồng, tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, kiên cố hoá kênh mương, kiên cố hoá trường, lớp học, Chương trình 134, 135, giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng NTM. Các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triển KT-XH được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây mới đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hệ thống trường, lớp học được xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia, toàn huyện không còn phòng học tạm. 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia. Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động SX-KD cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 97 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.252,7 tỉ đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực tại địa phương. Trong giai đoạn 2011-2015, toàn huyện đã huy động trên 50.000 ngày công (giá trị khoảng 6,1 tỉ đồng), tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 350.473 m2  đất, tổng kinh phí thực hiện trên 403,8 tỉ đồng.

Từ sự đầu tư cho phát triển KT-XH đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực, tốc độ kinh tế tăng trưởng khá, bình quân đạt 12,6%, trong đó, lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 28,82%, CN-XD 36,84%, dịch vụ 33,34%. Thu NSNN bình quân hàng năm đạt trên 32 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 32 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,3%, hộ cận nghèo còn 4,5%. Diện mạo nông thôn có sự đổi thay rõ rệt, nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở KDC. Toàn huyện có 2 xã đạt 19 tiêu chí NTM là Hợp Thịnh, Mông Hóa; 2 xã Hợp Thành, Dân Hạ đạt từ 15-18 tiêu chí; 4 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 1 xã đạt từ 5-9 tiêu chí.

Nhằm khai thác, tận dụng hiệu quả lợi thế vùng động lực, huyện xác định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng CN-TTCN, thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện 5 khâu đột phá: Phát triển đồng bộ hạ tầng KT-XH, trọng tâm là hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, chợ, trung tâm thương mại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo sự gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp với sản xuất công nghiệp, dịch vụ; phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao, sớm hình thành một số khu du lịch lớn; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến nông - lâm sản, khai thác khoáng sản. Xác định các vùng trọng điểm: vùng Phú Cường tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; vùng thị trấn Kỳ Sơn - Dân Hạ - Mông Hóa - Dân Hòa phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, CN-TTCN.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614504
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1422
1845
6970
1956058
86492
54375
3614504

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:31
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction