DICHVUCONG

NOGTHONMOI

93763 IMG 1138Tình hình KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có bước phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao... Đó là cái nhìn toàn cảnh nhưng cũng hết sức chi tiết của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh - cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ chính là chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS.

 Trung tuần tháng 8, chúng tôi được góp mặt cùng đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh bàn giao khung dệt cho 40 hộ dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Những khung cửi này được đầu tư từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Đại sứ quán Ailen tại Việt <st1:country-region>Nam giao cho Ban Dân tộc tỉnh thực hiện. Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng theo đồng chí Sùng A Màng, Chủ tịch UBND xã Pà Cò: Sự hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực đối với UBND xã Pà Cò, Hang Kia nói chung và 40 hộ  của 2 xã nói riêng. Bởi trên thực tế, nghề dệt thổ cẩm của bà con 2 xã hình thành và phát triển lâu đời, sản phẩm đã trở thành hàng hóa đưa tới cả Thủ đô Hà Nội. Nay được hỗ trợ giống, kỹ thuật để trồng cây lanh và khung dệt sẽ là cơ hội để các hộ có thêm phương tiện sản xuất, tạo việc làm cho con em, duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm của địa phương.

Đó là tiếng nói từ cơ sở, dẫu không thể đại diện cho tất cả chính quyền và người dân ở vùng có đông đồng bào DTTS của tỉnh nhưng phần nào đã thấy được sự  phấn khởi, trân trọng của người dân với  sự quan tâm, hỗ trợ chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Đinh Văn Dực, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Hiện, trên 73% cư dân sinh sống trên đất Hòa Bình là DTTS, vì vậy, công tác dân tộc luôn được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát từ tỉnh tới cơ sở. Với nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đã nỗ lực để đảm bảo cho đồng bào DTTS có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngay trong những ngày đầu năm 2015, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu, tổ chức đón đoàn công tác, trong đó có lãnh đạo của ủy ban Dân tộc đến thăm, làm việc, chúc tết và tặng quà đồng bào DTTS tại tỉnh; tổ chức cho đoàn công tác của Đại sứ quán Ailen đến làm việc tại huyện Kim Bôi và Mai Châu; kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình năm 2012-2015 tại huyện Tân Lạc. Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Điểm nhấn trong những tháng đầu năm là đã tổ chức đoàn đại biểu gồm các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ của 2 xã Hang Kia, Pà Cò đi thăm quan, học tập kinh nghiệm về thực hiện nếp sống văn hóa mới tại tỉnh Yên Bái. Chuyến đi đã thành công khi các già làng, trưởng bản, người  uy tín ở 2 xã đã cam kết - gợi mở: sẽ tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang. 

Việc thực hiện các dự án, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS trong tỉnh được duy trì thường xuyên, đảm bảo về chất lượng, song năm nay có sự đổi mới theo hướng linh hoạt. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nguồn vốn cho các xã vùng 135 được phân bổ trọn gói về từng huyện, UBND huyện có trách nhiệm lựa chọn các hạng mục đầu tư để đảm bảo yêu cầu phát triển KT-XH của cơ sở. Tuy nhiên phải đảm bảo thanh toán khối lượng và hoàn thành nốt các công trình dở dang từ năm 2013-2014, phần còn lại sẽ chi cho xây dựng các công trình mới. Việc hỗ trợ sản xuất (giống cây trồng, vật nuôi) cho nhân dân ở các xóm đặc biệt khó khăn cũng dựa trên cơ sở khảo sát nhu cầu của dân và đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển của tỉnh. Đến nay, những mô hình nuôi dê, bò, lợn, cá ở 36 xóm đặc biệt khó khăn trong tỉnh đã có kết quả tốt. Điều đáng nói là đã tạo được sự liên kết nhóm giữa các hộ cùng chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm, từ đó có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo khác cùng phát triển, vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững.

 

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610435
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1122
1779
2901
1956058
82423
54375
3610435

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 10:28
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction