Kinh tế

9 tháng qua, TP Hoà Bình đã đẩy mạnh chương trình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề, mở lớp dạy nghề ngắn hạn theo Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và dạy nghề thường xuyên.

Theo đó, thành phố đã giải quyết việc làm cho 1.956 lao động, đạt 78,24% so với kế hoạch năm. Tổ chức sàn giao dịch việc làm với sự tham gia của 17 doanh nghiệp, có 456 lao động được tư vấn tại sàn,  72 lao động được tuyển tại sàn giao dịch.

Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm tại 15 phường, xã với trên 1.700 người tham dự; tổ chức và phối hợp tổ chức 6 lớp dạy nghề ngắn hạn về sản xuất TTCN và dịch vụ ở các xã, phường cho 177 người lao động theo Đề án 1956.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị