DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 
  
Xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong (Cao Phong) phát triển, mở mang nghề mây - tre đan cải thiện thu nhập cho người dân nông thôn.

 Giai đoạn 2010 - 2015, xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong (Cao Phong) được UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận, được biểu dương điển hình “Dân vận khéo”. Mô hình mà xóm thực hiện hiệu quả là “Làng phát triển tự quản” cụ thể hoá trong triển khai 3 công trình tiêu biểu là đập chứa nước tự chảy, đường lên nghĩa địa và vườn đồi, bê tông hoá đường GTNT .

 

 

Trao đổi về thực trạng dân sinh của xóm trước năm 2010, Trưởng xóm Bùi Văn Hiến cho biết: Cả xóm không có lấy một cái giếng khơi, nguồn nước ăn, uống, tắm, giặt hàng ngày là nước mương, nước suối. Đường vào khu kinh tế vườn đồi cũng là đường lên nghĩa địa của xóm chỉ là đường mòn lầy lội, mấp mô, cây cối um tùm, còn đường liên xóm, đường nhánh 100% là đường đất. Cho đến khi dự án CED Phần Lan  vào hỗ trợ xóm nghèo, Ban phát triển xóm được thành lập, được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động, nhất là sau đó, xóm xây dựng được nhiều nghị quyết hợp lòng dân, phù hợp với nhiệm vụ ở cơ sở nên các chương trình hoạt động, phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân được thúc đẩy, bà con hăng hái ủng hộ, đóng góp xây dựng các công trình. 

  Đập lấy nước tự chảy là công trình đầu tiên mang ý nghĩa dân vận khéo. Với sự hỗ trợ 18 triệu đồng của Dự án CED Phần Lan, Ban phát triển xóm đã xây dựng kế hoạch mục tiêu, dự trù kinh phí, họp dân thảo luận được 100% hộ tán thành đóng góp thêm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các hộ đều nhất trí cao phần đóng góp 770.000 đồng /hộ, chia làm 2 lần đóng góp, lần 1 góp 500.000 đồng, lần 2 góp 270.000 đồng. Ngoài ra, bà con trong xóm còn góp thêm hàng trăm ngày công để công trình sớm hoàn thành. Trong năm 2010, hồ chứa nước đã được bàn giao và đưa vào sử dụng đáp ứng 3 lợi ích: ngăn lũ mùa mưa khỏi phá hoại hoa màu; chứa nước, đào giếng trong lòng hồ để lấy nước tự chảy về phục vụ dân sinh; thân đập thành con đường từ xóm Đồng Mới sang xóm Xương Đầu và một đường lên vườn đồi. 

Năm 2011, tiếp thu đề nghị của nhân dân, Ban phát triển xóm họp, thống nhất xây dựng kế hoạch mở đường lên vườn đồi và đường lên nghĩa địa, vận động bà con tự nguyện hiến đất, lập kế hoạch dự trù trình Dự án CED hỗ trợ 8 triệu đồng, còn lại người dân góp tiền mặt xây cầu, cống, thuê máy múc, ngày công. Con đường được hoàn thành đúng tiến độ đề ra với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng, trong đó, người dân hiến 14.000 m2 đất, đóng góp 70 ngày công và 36 triệu đồng. Từ khi con đường hoàn thành tiện lợi hơn nhiều. Hàng trăm ha đồi rừng và nông sản thực phẩm nhờ có con đường vận chuyển nhanh chóng, giá bán tại vườn đồi được giá hơn. 

Cũng trong năm 2011, triển khai phong trào xây dựng NTM, với truyền thống sẵn có, bề dày kinh nghiệm, Ban phát triển xóm đã tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, mở rộng đường làng, trong đó, các hộ dân đã hiến 5.000 m2 đất thổ cư. Về phần đóng góp khác, Ban phát triển xóm không thu bằng tiền mặt mà dự trù vật liệu chia theo đầu người, mỗi nhân khẩu góp 3 m3 sỏi và 2 m3 cát, xi măng Nhà nước hỗ trợ. Nhân dân còn góp 300 ngày công, tương đương 30 triệu đồng để hoàn thành bê tông hoá 2 km đường làng ngõ xóm, trị giá công trình xấp xỉ 380 triệu đồng. Bên cạnh đó, với hỗ trợ của dự án, của huyện, người dân đóng góp ngày công để xây cổng làng khang trang trị giá trên 80 triệu đồng. Bà con cũng tích cực chỉnh trang tường rào, xây cổng nhà, cổng làng, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Với công tác lãnh, chỉ đạo đúng hướng, luôn tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các ban, ngành, thành viên và đến người dân, làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết... Các công trình đảm bảo lợi ích cộng đồng đã được triển khai theo hướng mô hình “Làng phát triển tự quản”. Trong đó, mỗi công trình đều có bảng kế hoạch, mục tiêu, thời gian khởi công, hoàn thành, mức đóng góp, đối tượng cụ thể, có tổng kết công khai tài chính minh bạch, rút kinh nghiệm, đồng thời động viên, khích lệ cá nhân tiêu biểu để biểu dương. Nhờ làm tốt công tác dân vận, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xóm ngày càng nâng cao, 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, 100% đường làng, ngõ xóm bê tông hoá. Hộ nghèo  từ 28,4% (năm 2011) giảm còn 5 hộ (năm 2015), chiếm tỷ lệ 4,9%, bình quân thu nhập của xóm đạt trên 20 triệu đồng /người/năm. 

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610245
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
932
1779
2711
1956058
82233
54375
3610245

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 10:04
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction