Kinh tế
 
  
Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc(Ban Dân tộc tỉnh) kiêm tra chất lượng cây giống trước khi cấp cho các hộ.

 - Ngày 30/11, tại điểm định canh định cư tập trung khu vực Bãi Nghia, xóm Mừng, xã Xuân Phong (Cao Phong), Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cấp phát 945 cây giống Bưởi diễn cho 27 hộ thuộc diện định canh định cư năm 2011, 2014 và 2015.

Trước đó các hộ tại điểm định canh định cư đã được cán bộ của Trung tâm tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Bưởi và hướng dẫn kỹ thuật đào hố, bón lót phân chuồng.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, việc hỗ trợ cây giống  là hoạt động thiết thực giúp các hộ dân ở điểm định canh định cư yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế tại nơi ở mới.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị