Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc phòng) tập trung thi công những khu vực có mặt bằng đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình. Ảnh chụp tại địa phận xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn).

- Đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình, đoạn qua tỉnh ta dài 19, 32 km. Trong đó đi qua địa phận huyện Kỳ Sơn 16,3 km, hiện đã giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao cho nhà đầu tư được 13, 5 km. Riêng địa phận xã Trung Minh (TP Hòa Bình) dài 2,7 km, trong đó trùng với QL 6 2,2 km, chỉ phải GPMB 0, 5 km nhưng chưa bàn giao cho nhà đầu tư. Ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì kiểm tra công tác GPMB đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình có chỉ đạo cụ thể giải quyết những “nút thắt” trong công tác này, trong đó tập trung vào khu vực nghĩa trang Trung Mường 1, 2, xã Yên Quang và công tác GPMB tại TP Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Kỳ Sơn trong tháng 11/2015 hoàn thiện các thủ tục thu hồi đối với diện tích 1, 4 ha  đất để giao cho UBND xã Yên Quang mở rộng nghĩa trang xóm Trung Mường 1, 2; thông báo đến hộ dân sử dụng đất được biết chủ trương thu hồi đất. Sau khi HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất sẽ thực hiện thu hồi theo quy định. Hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Yên Quang chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng nghĩa trang và lập thiết kế kỹ thuật thi công san mặt bằng, tạo mặt bằng với độ cao mặt bằng mà HTX Thành Công đã thực hiện. UBND huyện Kỳ Sơn chỉ đạo HTX Thành Công tổ chức san hạ mặt bằng (diện tích đất giáp nghĩa trang xóm Trung Mường 1, 2 đã xây dựng ngoài diện tích 1, 4 ha đất do hộ gia đình quản lự) đến sát kè đá nghĩa trang. Sau khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang Trung Mường 1, 2 sẽ tiếp tục san hạ tạo mặt b?ng để di chuyển mộ. UBND huyện Kỳ Sơn xây dựng phương án di chuyển mộ vào nghĩa trang xóm Trung Mường 1,2, trong đó nêu rõ thời gian, cách thức thực hiện, thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân lên kế hoạch di chuyển mộ bảo đảm tiến độ đề ra. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Kỳ Sơn nghiên cứu đề xuất trình UBND tỉnh quyết toán dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang xóm Trung Mường 1, 2, trình UBND tỉnh trước ngày 30/11/2015. Sở KH &ĐT khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng hạ tầng khu tái định cư thị trấn  Kỳ Sơn trình UBND tỉnh trước ngày 21/11/ 2015.

Với chiều dài 2,7 km, trong đó có 2, 2 km đi trùng với QL 6 không phải GPMB, còn 0, 5 km nhưng tiến độ GPMB tại TP Hòa Bình chậm, đến nay chưa bàn giao cho nhà thầu thi công, đặc biệt còn vướng mắc về khu tái định cư Trung Minh nhưng chưa được  tập trung giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hòa Bình tập trung chỉ đạo giải quyết công tác bồi thường hỗ trợ GPMB, xây dựng khu tái định cư trên địa bàn. Chủ tịch UBND TP Hòa Bình và Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ GPMB đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình vào thứ hai hàng tuần. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở TN &MT chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện ngay trích đo khu tái định cư tại xã Trung Minh - TP Hòa Bình, hướng dẫn UBND TP Hòa Bình hoàn thiện hồ sơ thẩm định, xác định giá đất cụ thể để đẩy nhanh tiến độ GPMB trên địa bàn.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction