Kinh tế
 
  
Phòng TN&MT huyện Kim Bôi rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn

 - Huyện Kim Bôi có tổng diện tích tự nhiên 55.116,24 ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp chiếm 87,76%; đất phi nông nghiệp chiếm 8,88%; đất chưa sử dụng chiếm 3,36%. Đến nay, huyện Kim Bôi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSD) đất và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức gồm trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất có mục đích công cộng diện tích 5818,12 ha, đạt 85,2%.

 Cấp giấy chứng nhận cho các nông lâm trường, khu bảo tồn thiên nhiên 5.086,9 ha đạt 93,54%. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, huyện đã cấp giấy chứng nhận sử QSD đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân 40.503 giấy, diện tích 6.990,01 ha, đạt 86,13%. Cấp GCN QSD đất theo Quyết định 672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được 16.673/18764 GCN QSD đất với diện tích 30.389,5 ha, đạt 88,9% diện tích cần cấp. Còn lại 1.073 GCN QSD đất chủ yếu là hồ sơ thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng… do thiếu giấy tờ liên qua cần phải bổ sung vào hồ sơ nên chưa trao GCN cho các hộ.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị