Kinh tế
 
  
Toàn ngành dệt may đã sản xuất trên 23,1 triệu sản phẩm, đạt 123,2% kế hoạch năm (Trong ảnh: Dây truyền may mặc của công ty Việt – Hàn đẩy nhanh tiến độ sản xuất tháng cuối năm).

 - Năm 2015, tình hình sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt 9.365 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2014, vượt 1,8% kế hoạch năm. Tính cả công ty thủy điện Hòa Bình ước đạt 19.868 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2014, vượt 1,9% kế hoạch năm.

Trong đó, dệt may là ngành sản xuất đạt mức tăng trưởng cao nhất. Các doanh nghiệp có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng lớn và tiếp tục đầu tư phát triển tốt như công ty Việt – Hàn, May XNK Sông Đà, May 3/2…Một số dự án đầu tư nước ngoài như công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel, công ty TNHH Seyoung Inc, công ty TNHH GGS đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Bên cạnh đó, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất các sản phẩm từ gỗ có thị trường tiêu thụ ổn định, thu hút nhiều lao động địa phương.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị