DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 
  
Từ nguồn vốn các chương trình, dự án và huy động sức đóng góp của nhân dân, đến nay các tuyến đường liên thôn xã Dân Chủ (TP Hoà Bình) đã được cứng hoá, giúp xã về đích NTM đúng lộ trình năm 2015.

 - Phong trào nông dân luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động. Khơi dậy và từng bước khẳng định vai trò nòng cốt của nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thực hiện nếp sống văn minh đô thị... Đó là những điểm nhấn trong hoạt động Hội và phong trào nông dân TP Hòa Bình nhiều năm qua.

Với 14 cơ sở Hội, 117 chi hội, 65 tổ hội, 5.569 hội viên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của chính quyền, các cấp Hội Nông dân (HND) thành phố đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với XDNTM. Nhận định này được minh chứng rõ nét thông qua việc Hội được tạo điều kiện tham gia góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển KT - XH của địa phương có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân. Đồng thời tham gia các kỳ họp có nội dung liên quan đến phát triển KT - XH, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chương trình XDNTM trên địa bàn. Qua đó các cấp Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất, đóng góp ý kiến sát thực trên các lĩnh vực và phát huy vai trò giám sát, kiểm tra, phản biện xã hội trên các mặt đời sống xã hội.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch HND TP. Hòa Bình:Những năm qua, các cấp HND thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từng bước đổi mới nội dung, đa dạng hình thức hoạt động phù hợp để thu hút hội viên. Nhờ đó, Hội không chỉ là địa chỉ tin cậy mà còn là người bạn đồng hành cùng hội viên trong cuộc sống.

Từ chức năng, nhiệm vụ của mình, HND thành phố đã phối hợp tham mưu thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án. Huy động tối đa nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn, vốn của doanh nghiệp và trong nhân dân để đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, thúc đẩy ngành nghề CN - TTCN và XDNTM.

Thực hiện các kết luận, quyết định của T.Ư và Chính phủ về vai trò, trách nhiệm của HND trong phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010 - 2020, HND thành phố đã ký kết các chương trình. Trên cơ sở đó, hàng năm Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình, đề án phát triển KT - XH ở nông thôn; hướng dẫn cách làm ăn, dạy nghề, cung ứng vật tư nông nghiệp; tìm hướng tiêu thụ sản phẩm giúp nông dân. Kết quả, Hội và  các CLB nông dân đã tổ chức được 1.345 buổi sinh hoạt chuyên đề; 218 hội thảo trợ giúp chính sách pháp luật; 21 điểm trình diễn các mô hình trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp thựa hiện 26 chương trình, dự án với kinh phí trên 927 triệu đồng.

Thiết thực thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói - giảm nghèo và làm giàu chính đáng, HND thành phố đã phối hợp với các trung tâm, phòng, ban chức năng và một số doanh nghiệp triển khai trên 100 dự án cho 3.000 lượt hội viên tham gia; tổ chức 417 hội nghị tập huấn chuyển giao KHKT cho 31.360 lượt cán bộ, hội viên.

Đặc biệt, hưởng ứng chương trình XDNTM,các cấp HND thành phố tích cực tuyên truyền hội viên hưởng ứng với vai trò chủ thể. Hội đãtổ chức trên 100 buổi tuyên truyền với hơn 4.000 hội viên tham gia, vận động hàng nghìn ngày công lao động, huy động đóng góp trên 8,5 tỷ đồng tiền mặt, tu sửa và làm mới 167 km đường giao thông nông thôn, khơi thông, nạo vét 79,5 km kênh mương dẫn nước, 19 đập bai chắn nước, 26 cầu cống nhỏ. Đồng thời, Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị thông qua vận động hội viên đóng góp trên 2.500 ngày công tham gia sửa chữa, chỉnh trang 12 nhà bia liệt sỹ, lắp 21 bóng đèn chiếu sáng khu dân cư, 16 loa phát thanh, tham gia sửa chữa 11 phòng học, vận động trồng mới hàng ngàn cây xanh các loại... Hiện đã có 186 hộ nông dân hiến đất với hơn 25.430m2 và 523 cây xanh. Ngoài ra, thành phố đã huy động nhân dân đóng góp gần 11.442 triệu đồng góp phần đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội và phát triển sản xuất tại các xã trên địa bàn.

Từ những nỗ lực của tổ chức Hội và hội viên tham gia phong trào nông dân nói chung và thi đua XDNTM nói riêng, năm 2015, HND TP. Hòa Bình đã đạt được những con số thuyết phục với 3.285/5.569 hộ hội viên đạt tiêu chuẩn "hộ gia đình sản xuất - kinh doanh giỏi",4.691/5.569 hộ đạt gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên nông dân giảm còn 0,05%.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617546
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1233
528
10012
1956058
1761
87773
3617546

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 16:10
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction