Kinh tế

Trong 5 năm (2011 – 2015) thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 20.121 lao động nông thôn với tổng kinh phí hỗ trợ cho lao động học nghề là 28,8 tỷ đồng.

 

Trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ 25,06 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 3,74 tỷ đồng. Năm 2015 tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề ước đạt 45% (tăng 13% so với năm 2011), đặc biệt có gần 80% số lao động qua đào tạo nghề hàng năm có việc làm ngay tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động và tự tạo việc làm ngay tại địa phương. Qua đánh giá, hiện nay tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tại các xã trên địa bàn tỉnh chiếm 74%.

Hết năm 2015, toàn tỉnh có 188/191 xã đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tăng 179 xã so với năm 2011.

Nguồn: Baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị