DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Khép lại năm 2015, một năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015, với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Huyện Lương Sơn đã đạt được nhiều thành tựu, chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết quả ấy là cơ sở quan trọng, là tiền đề vững chắc để Lương Sơn tự tin, bước vào năm 2016, bước vào một giai đoạn phát triển mới, một tầm cao mới với mục tiêu phấn đấu trở thành thị xã  trong tương lai.

IMG 1517

Diện mạo thị trấn Lương Sơn

Năm 2015, huyện ta tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như chịu ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình thiên tai, dịch bệnh, tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết dứt điểm; sản xuất công nghiệp tăng chậm; sản xuất nông nghiệp chưa tạo ra bước đột phá, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn… Trong bối cảnh đó, chúng ta luôn nhận được sự đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Ðảng, toàn quân và dân trong huyện, đó chính là những thuận lợi cơ bản để huyện quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. 

Năm 2015, huyện Lương Sơn hoàn thành 26/28 chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng ( Nông, lâm nghiệp 20,7%; công nghiệp – xây dựng 49,7%; dịch vụ 29,6%). Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 4.972,3 tỷ đồng; tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 ước đạt 2.148,2 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 114,3 tỷ đồng đạt 107,3% kế hoạch; sản lượng lương thực đạt 36.864 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/ năm; tiếp tục duy trì độ che phủ rừng ở mức 46%; giải quyết việc làm cho 2500 lao động, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,35%, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực;quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện.

IMG 1002

Mô hình chăn nuôi bò sữa chất lượng cao

Những kết quả khá toàn diện nói trên là cơ sở quan trọng để huyện Lương Sơn vững bước vào năm 2016. Đây cũng là năm đầu trong tiến trình triển khai thực hiện  mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, định hướng năm 2016 của huyện là tiếp tục mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao theo hướng bền vững, thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ; chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh xây dựng NTM ; tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư, đảm bảo phát triển nhanh bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Với tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 35%; thu ngân sách Nhà nước 150,8 tỷ đồng; nâng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng lên 54,6%, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp xuống 17,1%, thương mại dịch vụ 28,3%; tổng kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD; phấn đấu nâng GRDP bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa tăng 5%; giừ vững 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã đạt 14,8 tiêu chí/ xã…Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa – xã hội; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng môi trường; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước địa phương; thực hành tiết kiện, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Ðảng; đẩy mạnh hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sớm đưa Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XXV vào cuộc sống.

IMG 0982

 Làng quê đổi mới

Năm 2016 chắc chắn vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tự tin thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra. Lương Sơn vững bước đón chào năm mới 2016 với những thắng lợi mới!

Luongson.hoabinh.gov.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630457
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
497
5551
12308
1972018
14672
87773
3630457

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 03:12
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction