DICHVUCONG

 Ngày 8/1/2016, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điều hành hội nghị. Hội nghị được kết nối với 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố.

IMG 1567

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, UBND tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,3%. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp- xây dựng tăng 9,3%; dịch vụ tăng 9%. GRGP bình quân đầu người 40,5 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp 18,7%; công nghiệp- xây dựng 54,6%; dịch vụ 26,7%. Tổng đầu tư toàn xã hội 10.700 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước 2.890 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu 340 triệu USD, nhập khẩu 95 triệu USD. Số doanh nghiệp, HTX thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng 20% so với năm 2015. Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 5%. Tỷ lệ đô thị hóa 18%. Trung bình 1 xã đạt 12 tiêu chí NTM. Hộ nghèo giảm từ 4-5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 48%. Số trường học đạt chuẩn Quốc gia chiếm 34%.  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 17,5%; Có 23,5 giường bệnh và 7,8 bác sĩ trên một vạn dân; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,7%. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch 88%. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý 33%, tỷ lệ chất thải được xử lý đạt 95%. Độ che phủ rừng đạt 49,2%…

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu này, UBND tỉnh đã đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó: Tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng.  Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển KHCN.  Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, phát triển văn hóa, thực hiện công bằng xã hội. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Tạo chuyển biến căn bản về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết  khiếu nại, tố cáo. Bảo vệ quốc phòng an ninh và trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

 Đại biểu các sở ban ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh đã tham gia đóng góp vào nội dung, hình thức bản dự thảo và  đề xuất, kiến nghị, bổ sung  thêm một số nội dung vào dự thảo Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu và hoàn thiện, ban hành văn bản trước ngày 15/1/2016. Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Kế hoạch chỉ đạo, điều hành này chỉ mang tính chỉ đạo tổng quát, các ngành, địa phương trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh hoạt hiệu quả theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Phân công lãnh đạo chủ trì thực hiện kế hoạch điều hành. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp, tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về công tác tổng kết các ngành, địa phương, công tác bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XII, công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán. Chuẩn bị và xây dựng kế hoạch cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp; chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh…/.

Thanh Hoàn

 

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1910172
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3319
5821
18899
222827
164966
109690
1910172

Your IP: 3.230.1.126
2020-10-28 13:28
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction