DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 14/1/2016, Chi cục thuế huyện Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó cục trưởng Cục thuế Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành ở huyện, Lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ công chức, viên chức ngành thuế.

IMG 1590

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thuế năm 2015

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị cho thấy, năm 2015, tuy tình hình kinh tế còn khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tuy đã phục hồi, song phần lớn các doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều khó khăn về vốn, về tiêu thụ hàng hóa…đã ảnh hưởng đến việc kê khai nộp thuế. Trước tình hình đó, Chi cục thuế đã bám sát và thực hiện triệt để các giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, của Tổng cục thuế, Bộ tài chính về cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế, kỷ luật, kỷ cương trong quản lí thuế. Đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ trợ và giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nộp thuế. Kết quả tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2015 trên địa bàn huyện đã thực hiện được 127.820 triệu đồng, đạt 152,2% dự toán pháp lệnh, đạt 134,5% dự toán tỉnh giao, đạt 120% dự toán huyện giao và tăng trưởng 32,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối 123.320 triệu đồng, thu ngoài cân đối 4.500 triệu đồng. Có 8/11 chỉ tiêu thu vượt dự toán pháp lệnh như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nức địa phương tăng 41,6%; Thuế thu nhập ngoài quốc doanh tăng 24,2%;  Thuế thu nhập cá nhân tăng 44,7%; Thu tiền sử dụng đất tăng 11,3%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 8%; Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 195,5%; Lệ phí trước bạ tăng 53,1%; Phí, lệ phí trong cân đối tăng 1,2% và Thu cố định tại xã tăng 25,6%. Có 20/20 xã, thị trấn hoàn thành vượt dự toán huyện giao, tiêu biểu như: xã Cao Dương đạt 1.292%; Hợp Châu 449%; Tân Thành 444%... Việc quản lý  hồ sơ khai thuế từng bước được cải tiến. Công tác quản lý và cưỡng chế nợ đọng được thực hiện liên tục, quyết liệt đã hạn chế nợ đọng thuế so với đầu năm.

IMG 1589

 Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, Chi cục thuế được giao chỉ tiêu thu 150 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối 146 tỷ, tăng 18,7% so với thực hiện năm 2015. Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu  trên giao, Chi cục thuế đã đưa ra 17 giải pháp thực hiện.

IMG 1597

 Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Cục thuế tỉnh và UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành Thuế trong việc vượt qua khó khăn, đảm bảo kết quả thu ngân sách vượt dự toán. Để công tác thu ngân sách năm 2016 đạt kế hoạch,  các đồng chí yêu cầu ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện  cần tập trung triển khai những giải pháp cụ thể. Tiếp tục rà soát, phân tích các khoản thu, chống thất thu; tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đồng thời cũng có những chế tài xử lý đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ đọng thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn trong công tác thu thuế.

Tại hội nghị đã có 1 tập thể và 5 cá nhân được nhận giấy khen của Tổng cục thuế; 17 tập thể và 27 cá nhân được nhận giấy khen của Cục thuế tỉnh; 3 tập thể và 3 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có nhiều thành tích trong công tác thuế năm 2015./.

 Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614789
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
229
1478
7255
1956058
86777
54375
3614789

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 05:06
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction