DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/2, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị thẩm tra, rà soát và công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đối với các xã chưa về đích năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng thẩm tra chủ trì hội nghị.

IMG 1902  IMG 1899 

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với việcđẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện, đến hết năm 2015, huyện Lương Sơn có 5 xã về đích NTM, hiện còn 14 xã đang tích cực phấn đấu. Các xã đã tranh thủ được mọi nguồn lực, tập trung đầu tưxây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp phát triển đúng hướng,nguồn lực lao động ở nông thôn có thêm việc làm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống an sinh xã hội được quan tâm, thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Hệ thống chính trị ở cơ sở được giữ vững, diện mạo nông thôn ngày càng phát triển và đổi mới... Theo kết quả thẩm tra, tính đến ngày 31/12/2015, toàn huyện còn 14 xã mới chỉ đạt từ 10 đến 17 tiêu chí NTM, trong đó,  xã Lâm Sơn đạt 17 tiêu chí; Tân Vinh đạt 16 tiêu chí; Cư Yên đạt 14 tiêu chí; Trường Sơn đạt 14 tiêu chí; Long Sơn đạt 10 tiêu chí;  Cao Răm đạt 11 tiêu chí;  Trung Sơn đạt 13 tiêu chí; Cao Dương đạt 11 tiêu chí; Tân Thành đạt 11 tiêu chí; Hợp Hòa đạt 12 tiêu chí; Tiến Sơn đạt 10 tiêu chí; Thanh Lương đạt 10 tiêu chí; Hợp Châu 12 tiêu chí và xã Hợp Thanh 10 tiêu chí.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND 14 xã và các thành viên Hội đồng thẩm định đã  làm rõ hơn kết quả thực hiện các tiêu chí đạt và nêu lên những khó khăn cũng như hướng thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong thời gian tới.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra đã yêu cầu các ngành của huyện và UBND các xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đồng thời có phương án thực hiện tốt các tiêu chí chưa đạt. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, tiếp tục đầu tư kiên cố hóa hệ thống giao thông, thủy lợi…, thực hiện cắm mốc quy hoạch khu nghĩa địa, thành lập tổ thu gom rác; thành lập HTX phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; quan tâm phát triển và duy trì các thiết chế văn hóa; tập trung giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để giảm nghèo bền vững; thực hiện cải cách thủ tục hành chính tiến tới xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Đối với các xã phấn đấu về đích NTM năm 2016 phải chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí ngay từ đầu năm, có phương án, kế hoạch cụ thể, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện thành công xây dựng NTM theo kế hoạch đã đề ra./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction