DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 16/3, Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Chính – Phó trưởng ban Kinh tế và Ngân sách làm trưởng đoàn đã về khảo sát, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 tại huyện Lương Sơn. Cùng làm việc với đoàn về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành liên quan ở huyện.

IMG 2254

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua nghe báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 ở huyện lương Sơn cho thấy:  Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 cơ bản đảm bảo định mức, kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên, định mức phân bổ phù hợp cân đối ngân sách; thúc đẩy thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, khuyến khích xã hội hóa… Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách đảm bảo chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, tăng cường nguồn lực của các cấp ngân sách, cơ bản phù hợp với các cấp quản lý về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của từng địa phương. Định mức phân bổ ngân sách đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc giao dự toán chi ngân sách hàng năm. Công tác lập, chấp hành và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương hàng năm đã được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Việc cắt giảm, tiết kiệm chi được thực hiện đầy đủ. Đầu tư công đã góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, các khoản định mức chi thường xuyên do thời gian ổn định kéo dài, nên những năm cuối thời kỳ do giá cả biến động, nên việc chi thường xuyên gặp nhiều khó khăn, mặc dù huyện đã có nhiều giải pháp tiết kiệm, hạn chế mức chi không cấp bách nhằm đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ tối thiểu, vì thế, chưa chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng của cấp huyện.

Huyện Lương Sơn đã đề xuất kiến nghị với đoàn công tác cần tăng định mức chi khác trong thời kỳ ổn định ngân sách mới tương ứng với tỷ lệ tăng mức lương cơ bản hàng năm để đảm bảo hoạt động chi thường xuyên, bao gồm cả kinh phí tăng lương thường xuyên ( 2 lần/ năm); công tác phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 phải được thực hiện bảo đảm đúng yêu cầu, chặt chẽ, minh bạch, chỉ bố trí vốn khởi công mới những dự án thật sự cấp bách trên cơ sở đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách tránh để phát sinh nợ đọng về xây dựng cơ bản;  tỉnh cần có cơ chế đặc thù đối với đơn vị vùng động lực nói chung và huyện Lương Sơn nói riêng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đức Chính – Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 của huyện Lương Sơn, đoàn sẽ tiếp thu toàn bộ những kiến nghị, đề xuất của huyện Lương Sơn để trình cấp có thẩm quyền giải quyết. Đây là cơ sở để HĐND tỉnh xem xét xây dựng mục tiêu, phương hướng trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, đề nghị huyện Lương Sơn kiểm tra, xem xét và có giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn đọng  trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616632
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
319
528
9098
1956058
847
87773
3616632

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 04:06
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction