DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 7/4 đoàn công tác của Sở NN&PTNT do ông Nguyễn Anh Quân – Phó Giám đốc Sở, Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM  tại xã Thanh Lương. Cùng đi có đại diện các Sở Kế hoạch – Đầu tư; Tài nguyên và môi trường; Công thương; Nội vụ; Y tế, Giáo dục và đào tạo; VH-TT&DL; Liên minh HTX và  đại diện Ban chỉ đạo 800 huyện.

IMG 2374

Đoàn công tác khảo sát khu vực xây dựng sân vận động xã Thanh Lương

Thanh Lương là xã có điểm xuất phát thấp, năm 2011 xã mới đạt 4/19 tiêu chí NTM, đến hết năm 2015 xã đạt 10/19 tiêu chí. Hiện tại xã Thanh Lương còn 9 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 3 về thủy lợi; tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 về chợ nông thôn; tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí số 15 về y tế; tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị vững mạnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính quyền địa phương và nhân dân, sau 5 năm thực hiện chương trình, Thanh Lương đã huy động được trên 51 tỷ đồng xây dựng NTM. Kinh tế của xã đã có những chuyển biến tích cực, nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập. Đến hết năm 2015, thu nhập bình quân đầu người xã Thanh Lương đạt 18,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 5%, các tuyến đường giao thông, hệ thống thủy lợi được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống của người dân.

IMG 2366

Đoàn công tác khảo sát tại trường Tiểu học xã Thanh Lương

Năm 2016, xã Thanh Lương là một trong 3 xã của huyện Lương Sơn phấn đấu về đích NTM. Tuy nhiên để thực hiện được điều đó, ngoài sự quyết tâm của chính quyền địa phương và nhân dân, xã Thanh Lương  rất cần có sự quan tâm đầu tư của Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác cùng lãnh đạo huyện, xã đã đi kiểm tra một số hạng mục cần đầu tư và  thảo luận đánh giá các chỉ tiêu, bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Qua đánh giá, trong số 9 tiêu chí chưa đạt,  có 7 tiêu chí đã cơ bản đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thuỷ lợi, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 17 về môi trường , tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị vững mạnh, chỉ còn hai tiêu chí cần nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất mới đạt. Xã Thanh Lương đã đề xuất hỗ trợ nguồn kinh phí trên 13 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất gồm cải tạo nâng cấp trưởng tiểu học và THCS đạt chuẩn; xây dựng sân vận động xã theo quy hoạch và đầu tư xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn, nâng cấp hồ Đồi Bắn. Bên cạnh đó xã tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia các loại hình BHYT; rà soát đánh giá lại các hộ nghèo để có phương án giúp đỡ thoát nghèo, chủ động chỉnh trang nhà cửa tường rào, vệ sinh môi trường …

IMG 2390

 Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Quân – Phó giám đốc Sở NN-PTNT, Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng NTM trong 5 năm của xã, coi đây là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục thực hiện chương trình trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí đề nghị xã Thanh Lương rà soát lại các tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể;  tích cực huy động thêm các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chât, phát động phong trào cải tạo vườn tạp, phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Về phần đề nghị hỗ trợ kinh phí của xã, đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn hỗ trợ trong mức cho phép./.

TH

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614773
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
213
1478
7239
1956058
86761
54375
3614773

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 04:58
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction