Kinh tế

 Ngày 14/4, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình do ông Bùi Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã về kiểm tra hoạt động Khoa học và Công nghệ tại huyện Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện và các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện đã tiếp và làm việc với đoàn.

IMG 2490

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn đã đến thăm quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện như mô hình trồng Gấc tại xã Trường Sơn, mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Hợp Hòa và  cửa hàng giới thiệu sản phẩm hữu cơ tại Trung tâm huyện…

Tiếp đến đoàn đã nghe lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện báo cáo kết quả thực hiên công tác Khoa học và Công nghệ trên địa bàn huyện.

Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của Sở KH và CN, trong thời gian qua, ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng  tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ như: Thành lập và kiện toàn Hội đồng KH và CN huyện; Hướng dẫn các đơn vị đăng kí thực hiện các đề tài khoa học, dự án mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ; hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ công nhận sáng kiến cấp huyện, cấp tỉnh; hướng dẫn  các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm…

 Huyện đã tăng cường công tác chuyển giao công nghệ KHKT, ứng dụng tiến bộ KHCN vào mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tiêu biểu như : các mô hình sản xuất rau hữa cơ tại xóm Gừa xã Cư Yên; xóm Đồng Sương xã Thành Lập, xóm Trại Hòa xã Hợp Hòa; mô hình trồng cây Chanh leo tại xã Tân Vinh, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Trong công tác thanh kiểm tra, huyện cũng đã phối hợp với Sở KH và CN kiểm tra rà soát bức xạ đối với 2 cơ sở lưu giữ và sử dụng nguồn phóng xạ, qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đều bảo vệ và quản lí chặt chẽ mức độ kiểm soát cho phép. Kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 12/17 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Trong thời gian tới huyện Lương Sơn tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, cơ chế chính sách của Nhà nước về hoạt động Khoa học và Công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, về sở hữu trí tuệ … đến các đơn vị, cơ quan và cá nhân; Triển khai lập kế hoạch hỗ trợ, chuyển giao KHKT, ứng dụng tiến bộ KH và CN vào các mô hình sản xuất, kinh doanh; tiếp tục theo dõi, nắm thông tin về hoạt động nghiên cứa trên địa bàn, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chuyên môn về KH và CN;  đẩy mạnh việc ứng dụng KHKT vào chăn nuôi và trồng trọt, cải tạo vườn tạp ... Huyện Lương Sơn cũng đã đề nghị Sở KH và CN hỗ trợ kinh phí 1,5 tỷ đồng ngoài kinh phí cấp hàng năm để huyện Lương Sơn triển khai thực hiện đề án “ xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ, quy mô 20 ha tại xóm Sòng xã Thành Lập”; Đồng thời hướng dẫn huyện xây dựng, quản lí và phát triển nhãn hiệu tập thể “ Rau hữu cơ Lương Sơn” cho sản phẩm rau hữu cơ của huyện; quan tâm cải tạo, nâng cao chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi, việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

 

IMG 2491

Đồng chí Bùi Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở KH và CN phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Bùi Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở KH và CN đã ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao sự quan tâm của huyện đối với lĩnh vực KH và CN. Và đề nghị huyện trong thời gian tới cần tăng cường quản lý chất lượng  giống cây trồng, vật nuôi. Đồng chí rất ủng hộ định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện trong thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn hưỡng dẫn huyện Lương Sơn thực hiện các thủ tục cần thiết để  đăng kí và phát triển nhãn hiệu hiệu tập thể “ Rau hữu cơ Lương Sơn” cho sản phẩm rau hữu cơ của huyện và dự án mở rộng vùng sản xuất rau hữu cơ./.

TH

Tin mới

Các tin khác