DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 3/6, Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã  chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

IMG 3055

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chị thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đánh giá, thời gian qua, tỉnh ta đã nỗ lực triển khai công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn ở tất cả các khâu như: tổ chức bộ máy, thông tin tuyên truyền, đào tạo cán bộ, thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm…Năm 2015, các cấp trong tỉnh đã thành lập 462 đoàn kiểm tra, đã tiến hành kiểm tra 7.484 cơ sở, phát hiện 1.772 cơ sở vi phạm, xử lí cảnh cáo 86 cơ sở, phạt tiền 223 cơ sở với tổng tiền phạt 213 triệu đồng. Kiểm tra 3.274 lượt cơ sở sản xuất, giết mổ, sơ chế, bảo quản, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, xử phạt hành chính 52 vụ với tổng số tiền 95,5 triệu đồng. Tính đến tháng 6/2016, trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, toàn tỉnh có 10 cơ sở ( 660 ha) áp dụng hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến như: Rau, quả, chè được chứng nhận VietGAP trong sản xuất, trong đó có 10 ha được chứng nhận PGS; gần 90 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Hiện tại có 5 chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, tỉnh đã xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, trong đó tập trung vào các nội dung chính: Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cẩm về vấn đề bảo đảm ATTP; Siết chặt quản lí việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhất là tại các khu công nghiệp, trường học, khu du lịch, lễ hội…; xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo các tiêu chuẩn vệ sinh ATTP; tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP và xử lý vi phạm; xây dựng chuỗi liên kết nông sản và cấp giấy chứng nhận vệ sinh ATTP...

IMG 3058

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã  bày tỏ sự đồng tình với những chỉ đạo của tỉnh trong công tác đảm bảo VSATTP, đồng thời nêu rõ những kết quả đạt được trong việc phát triển các sản phẩm đảm bảo an toàn theo chuỗi các sản phẩm  nông nghiệp trên địa bàn huyện như:  Sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm…Để hình thành được các chuỗi sản xuất, tiêu thụ, bảo quản các nông sản an toàn trên địa bàn thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành quan tâm hỗ trợ huyện Lương Sơn về công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm; cần có cơ chế đặc thù cho các doanh nghiệp khi tham gia vào chuỗi liên kết các sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; xác nhận  chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn áp dụng với sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lí của ngành nông nghiệp từ đó để hỗ trợ mở rộng diện tích, đào tạo tập huấn…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh cần nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg; tăng cường các hoạt động tuyên truyền về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách liên tục, nhiều chiều, có điểm nhấn. Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về vấn đề ATTP tổ chức ký cam kết nâng cao trách nhiệm bảo đảm vệ sinh ATTP; các ngành Y tế, Nông nghiệp - PTNT, Công Thương phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể,  phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình. Văn phòng thường trực BCĐ là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm- Sở Y tế phải tham mưu, soạn thảo quy chế hoạt động,  phân công nhiệm vụ của từng ngành thành viên BCĐ; ngay trong cuối tháng 6 UBND tỉnh sẽ họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ. Các huyện, thành phố tổ chức triển khai phổ biến Chỉ thị 13 tại địa bàn và kịp thời báo cáo những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện lên cấp trên./.

TH

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614558
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1476
1845
7024
1956058
86546
54375
3614558

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:58
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction