DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/6, Ban chỉ đạo 800 huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Hợp Hòa về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban TT Ban chỉ đạo 800 huyện chủ trì buổi làm việc.

IMG 3062

Các đại biểu thăm quan CSVC trường Tiểu học Hợp Hòa

Hợp Hòa là xã thuộc tốp 2 trong phong trào xây dựng NTM ở huyện Lương Sơn, xã có 6 xóm, 590 hộ với 2.798 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mường chiếm 90%. Tuy còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, nhưng trong giai đoạn 2011-2015 xã Hợp Hòa đã nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phong trào xây dựng NTM. Năm 2011 xã mới đạt 4/19 tiêu chí NTM đến năm 2015 xã đạt 12/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 17,8 triệu ( 2011) lên 24 triệu ( 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,5% (2015), nhiều mô hình phát triển sản xuất  được mở ra đã tạo điều kiện để người dân nâng cao thu nhập. Cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Hiện tại xã Hợp Hòa vẫn còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 3 về thủy lợi; tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở văn hóa; tiêu chí số 15 về y tế; tiêu chí số 16 về văn hóa; tiêu chí số 17 về môi trường. Đây là những tiêu chí cần đến nguồn lực đầu tư lớn mới có thể đưa xã Hợp Hòa về đích NTM trong năm 2018.

IMG 3068

Khu nhà hiệu bộ Trường THCS bị xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong thực hiện tiến trình xây dựng  NTM ở địa phương. Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ 800 của huyện và xã đã phân tích, đánh giá thực trạng từng tiêu chí, đồng thời đề xuất phương hướng giải quyết trong thời gian tới. Theo đó, trước mắt cần nguồn lực đầu tư khoảng gần 6 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ trường THCS và Tiểu học để tiến tới đạt chuẩn. Quy hoạch và xây dựng trung tâm văn hóa xã, sân vận động; quy hoạch bãi rác…Tiếp tục huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, từ nhân dân để kiên cố hóa các nhánh đường giao thông ngõ xóm; duy trì và phát triển mô hình trồng rau hữu cơ; chuyển đổi HTX điện năng theo Luật HTX mới; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể là chính sách về dân số - KHHGĐ, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa ở khu dân cư”; Vận động người dân tham gia BHYT…

IMG 3071

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban TT Ban chỉ đạo 800 huyện đã đề nghị xã Hợp Hòa cần tập trung chỉ đạo  việc phát triển các mô hình nông nghiệp như: Mô hình trồng rau hữu cơ, mô hình cải tạo vườn tạp, coi đây là lợi thế để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Thẩm tra, đánh giá lại các tiêu chí để có định hướng cụ thể, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất.  Phòng GD-ĐT giúp UBND xã chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thực hiện sửa chữa nhà hiệu bộ trường THCS đã xuống cấp ngay trong thời gian tới, đồng thời có kế hoạch đầu tư xây mới CSVC trường học trong năm 2017. Phòng Y tế phối hợp với xã rà soát lại trang thiết bị y tế để đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân;  các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh – sạch- đẹp – văn minh. UBND xã phối hợp với ngành chức năng khẩn trương khởi công xây dựng trụ sở làm việc của các ngành, đoàn thể xã theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616592
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
279
528
9058
1956058
807
87773
3616592

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:47
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction