Kinh tế

Ngày 20/6UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể và chuyển đổi hợp tác xã (HTX) theo luật HTX năm 2012. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ phát triển kinh tế tập thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, chủ nhiệm các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn.

IMG 3180

 Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện hiện có 16 tổ hợp tác đang hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất rau hữu cơ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây dược liệu, thu gom rác thải…Các tổ hợp tác ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng đối với sản xuất, đời sống của các hộ nông dân, giúp nhau vay vốn, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, tận dụng được nguyên liệu đất đai, lao động hiện có tại địa phương để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động của các HTX lại gặp rất nhiều khó khăn. Đến hết quý I/2016, trên địa bàn huyện có 54 HTX, trong đó có 46 HTX thuộc lĩnh vực nông –lâm- ngư nghiệp; 8 HTX thuộc lĩnh vực Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Hiện tại chỉ còn 8 HTX đang hoạt động còn lại 46 HTX đã ngừng hoạt động, có 4 HTX đã chuyển đổi hoạt động theo luật HTX 2012, còn 4 HTX chưa chuyển đổi. Nhìn chung các HTX phát triển chậm, thiếu vững chắc, chất lượng chưa cao, chưa đạt được những chuyển biến mang tính đột phá. Đa số HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ điện, quy mô nhỏ, mức độ tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh chưa cao nên tích luỹ nội bộ để tái đầu tư phát triển còn hạn chế, lợi ích mang lại cho các thành viên chưa nhiều. Các HTX trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, do thiếu vốn nên việc đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, công nghệ còn ít dẫn tới sản phẩm đơn điệu, chất lượng chưa cao, tính cạnh trang kém, khi có biến động về thị trường, HTX lâm vào tình trạng khó khăn. Trình độ, năng lực quản lí kém. Hoạt động của các HTX thiếu gắn bó với nhau, chưa có sự liên kết hệ thống cả về  kinh tế, xã hội và tổ chức.

IMG 3177

 Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, do hoạt động không có hiệu quả nên xã viên không mặn mà với HTX, hầu hết các HTX không có trụ sở, không có vốn điều lệ, việc kinh doanh dịch vụ không còn phù hợp và không đủ sức cạnh tranh với thị trường, vì vậy các HTX dịch vụ nông nghiệp hầu hết là ngừng hoạt động và tự nguyện giải thể.

Năm 2016, huyện Lương Sơn đề ra các mục tiêu phấn đấu: Hoàn thành việc chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012; thành lập mới từ 2 HTX trở lên; 100% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới có HTX hoặc tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; xây dựng 1 mô hình HTX điển hình tiên tiến; tăng số lượng thành viên tham gia các tổ hợp tác, HTX lên 10%; có ít nhất 60% đội ngũ cán bộ chủ chốt các HTX được đào tạo về chuyên môn, 100% cán bộ chủ chốt các HTX được bồi dưỡng bổ sung các kiến thức về HTX và pháp luật có liên quan. Theo đó, huyện sẽ hỗ trợ phát triển trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp tại 13 xã với diện tích dự kiến 106 ha, kinh phí 1,3 tỷ đồng; thực hiện mô hình cải tạo và phát triển chăn nuôi trâu, bò, bò sữa, gà đông tảo; mở rộng sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ, rau an toàn lên  51,5 ha ( trong đó , rau hữu cơ 31,5 ha; rau an toàn 20 ha); hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cây dược liệu tại Liên Sơn và Cao Dương; xây dựng các mô hình khuyến nông …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các HTX đã chuyển đổi phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hoạt động theo luật HTX 2012 quy định; các HTX chưa chuyển đổi phải tiến hành đại hội chuyển đổi theo luật HTX mới xong trước ngày 30/6. Đối với các HTX ngừng hoạt động tự nguyện giải thể phải xử lí vốn, tài sản theo đúng quy định của pháp luật, nếu không giải thể tự nguyện thì phải giải thể bắt buộc. Chủ nhiệm các HTX có báo cáo cụ thể về định hướng sản xuất, kinh doanh của HTX trong thời gian tới gửi về Phòng TC-KH huyện để tổng hợp và có giải pháp hỗ trợ phát triển. Đề nghị UBND các xã, thị trấn trên cơ sở các tổ hợp tác hiện có tiến hành thành lập HTX mới theo tinh thần tự nguyện; phòng TC-KH hướng dẫn các thủ tục thành lập và hỗ trợ kinh phí thành lập theo quy định; tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc chuyển đổi HTX theo luật mới 2012 đến đông đảo xã viên và người dân…/.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác