DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 4/7, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG 3301Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tính đến hết tháng 6/2016, toàn tỉnh có 101 xã  hoàn thành cắm mốc quy hoạch, 51 xã được duyệt quy chế quản lí quy hoạch xây dựng NTM. Có 5 huyện xây dựng Kế hoạch xây dựng NTM năm 2016 và 3 huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Về xây dựng cơ sở hạ tầng,  toàn tỉnh đã huy động tổng nguồn vốn 1.479,41 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 185,4 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã : 569,3 tỷ, vốn lồng ghép các chương trình, dự án 388,95 tỷ; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 35,7 tỷ; nhân dân đóng góp 84,81 tỷ đồng, huy động từ nguồn khác 4,11 tỷ đồng, vốn tín dụng 211,15 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cứng hóa được 7,5 km đường giao thông nông thôn; tu sửa 663,4 km; 6 công trình cầu cống, sửa chữa và làm mới 16 công trình thủy lợi, 12 km kênh mương nội đồng. Các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện 143 mô hình phát triển sản xuất. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với 12 xã đăng ký‎ đạt chuẩn NTM năm 2016 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đến hết tháng 6, bình quân tiêu chí NTM của các xã trong tỉnh đạt 11,77 tiêu chí/ xã ( tăng trung bình 0,19 tiêu chí/ xã), có 31 xã đạt chuẩn NTM, 15 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 92 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 48 xã đạt từ 6-9 tiêu chí và có 5 xã đạt 5 tiêu chí.

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhất trí với những đánh giá của tỉnh, đồng thời cho biết, năm 2016, huyện Lương Sơn có 3 xã phấn đấu về đích NTM là: Cư Yên, Lâm Sơn và Thanh Lương. Hiện tại huyện Lương Sơn đang tích cực chỉ đạo các xã triển khai thực hiện các tiêu chí để cán đích NTM theo đúng kế hoạch. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình  phát triển sản xuất, KN-KL để mở rộng hô hình trồng rau hữu cơ, mô hình trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã đề nghị UBND tỉnh  sớm cho phương án di dân ở các khu vực bị ảnh hưởng khói bụi do các Nhà máy Xi măng  trên địa bàn gây ra; quan tâm chỉ đạo cơ quan liên quan có kế hoạch xây dựng nhà máy xử lí rác thải để giảm tải cho nhà máy xử lí rác thải ở huyện Lương Sơn; Ủy ban tỉnh quan tâm điều phối nguồn vốn xây dựng NTM hợp lí, tạo điều kiện để huyện Lương Sơn có thể về đích xây dựng NTM vào năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo chỉ đạo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ  đề ra; tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao đời sống người dân; thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn, dự án vào xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn; gắn sản xuất, chế biến nông sản với bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với 12 xã về đích không phải chỉ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí mà các xã này phải thực sự đổi mới về diện mạo, về tư duy, cách làm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân hiểu rõ việc xây dựng NTM là nhiệm vụ của dân, phục vụ lợi ích của dân. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn cơ sở hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Đối với các kiến nghị của huyện Lương Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thành phố Hòa Bình trong tháng 7 phải chốt phương án xử lí nguồn rác thải. Sở tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tiến hành kiểm tra, quan trắc đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường ở các nhà máy xi măng Trung Sơn và nhà máy xi măng Vĩnh Sơn để có phương án giải quyết./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630361
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
401
5551
12212
1972018
14576
87773
3630361

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 02:17
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction