Kinh tế

 Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lương Sơn, với 95% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí còn thấp nên những năm qua, xã Hợp Châu được coi là địa phương còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới.

IMG 2309

Nhà văn hóa xã Hợp Châu được xây dựng từ nguồn vốn lồng ghép Chương trình 135

Do sản xuất chủ yếu từ nông nghiệp, nhỏ lẻ, tự phát nên xuất phát điểm của nền kinh tế xã Hợp Châu tương đối thấp. Tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức 8,6%, hệ thống hạ tầng nông thôn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã mới đạt 15,2 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2011, thực hiện Chương trình XDNTM, Đảng ủy, HĐND, UBND xã xác định đây là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông thôn. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp trong xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các tiêu chí để  xây dựng NTM.

Theo thống kê của UBND xã, sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay địa phương mới hoàn thành 12/19 tiêu chí.  Xã đã huy động được tổng nguồn vốn xây dựng NTM được trên 23,7 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho xây dựng NTM là 1 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên 22 tỷ đồng; nhân dân đã đóng góp trên 5.000 ngày công, có 450 lượt hộ gia đình hiến 17.923m2 đất trị giá trên 2 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình hạ tầng khác. Hiện Hợp Châu đang tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại. Tuy nhiên, do thiếu nguồn vốn, nên con đường về đích NTM ở Hợp Châu còn nhiều gian nan, vất vả.

Ông Bùi Phú Cường - Chủ tịch UBND xã cho biết: Hợp Châu đang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí: Giao thông, cơ sở vật chất trường học, môi trường, nhà ở dân cư, văn hóa. Đây là những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn mới thực hiện được. Do địa bàn rộng, dân cư sống thưa thớt, hệ thống giao thông đi lại khó khăn. Theo thống kê xã có 1,8 km đường liên xã chưa được rải nhựa, đường liên xóm còn 8,19km và 14,43km đường làng, ngõ xóm chưa được cứng hóa. Về trường học, xã có 1 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2007, do cơ sở vật chất đã xuống cấp nên đến nay đã quá hạn để được công nhận lại.Trường THCS chưa có nhà hiệu bộ, trường Mầm non phải đầu tư xây mới nhà ăn … Để hoàn thành tiêu chí về trường học, xã cần khoảng 12 tỷ đồng. Về y tế, Năm 2014 xã đã được đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn, tuy nhiên, hiện tại trạm y tế xã chưa có bác sĩ. Về môi trường , xã chưa quy hoạch được bãi tập kết  rác thải, việc thu gom rác thải chưa được thực hiện. Về nhà ở dân cư, do tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, tuy xã đã cơ bản xóa được nhà tạm, nhà dột nát, nhưng tỷ lệ nhà ở  đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng quy định mới chiếm khoảng 70%. Riêng tiêu chí về văn hóa không cần đến nguồn lực đầu tư nhưng lại rất khó thực hiện, bởi hiện tại xã mới có 56% thôn, bản đạt tiểu chuẩn văn hóa. Bên cạnh đó tình trạng sinh con thứ ba trở lên, tình trạng tảo hôn nếu để xẩy ra sẽ ảnh hưởng đến việc xét công nhận làng, bản, gia đình văn hóa.

Trong thời gian tới, để có thể về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra (giai đoạn 2017 – 2020), địa phương mong muốn được UBND huyện tập trung đầu tư, hỗ trợ nguồn vốn hơn nữa cho các công trình hạ tầng, giao thông cơ bản trên địa bàn xã. Hỗ trợ phát triển sản xuất để người nông dân có thể tập trung sản xuất, nâng cao thu nhập cho mình. Ông Cường đề nghị

IMG 2322  IMG 2323 

Mô hình trồng cây có múi để cải tạo vườn tạp của các hộ dân thôn Đồng Kẹ, xã Hợp Châu

Con đường về đích xây dựng nông thôn mới ở Hợp Châu được xác định còn nhiều khó khăn, tuy nhiên xã cũng đặt ra quyết tâm sẽ hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2018. Trước mắt, trong năm 2016 Hợp Châu phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 3 về thủy lợi và tiêu chí số 5 về trường học. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân. Tranh thủ nguồn vốn, sự hỗ trợ của cấp trên, tiếp tục vận động sự chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí của toàn dân để về đích NTM như đã hẹn./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác