DICHVUCONG

 Ngày 14/7, Ban chỉ đạo 800 huyện đã tổ chức sơ kết thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dư hội nghị có lãnh đạo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các xã trên địa bàn.

IMG 3394

Đồng chí Nguyễn Vũ  Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo 800 huyện khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ  Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo 800 huyện đã khẳng định: Việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài và hết sức quan trọng của toàn đảng, toàn quân và dân trong huyện, thực hiện được nhiệm vụ này sẽ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân, làm thay đổi diện mạo ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2020, huyện Lương Sơn trở thành huyện NTM, trước mắt chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thử thách, đỏi hỏi  phải có sự chung tay vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các cơ quan tham mưu của huyện và UBND các xã phải xây dựng kế hoạch sát, đúng với thực tế, việc thực hiện không chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân, tránh tình trạng nợ đọng kinh phí trong xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm đầu tư phát triển sản xuất để giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống…

IMG 3393

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, theo đó, UBND huyện và Ban chỉ đạo 800 đã ban hành 15 văn bản, báo cáo chỉ đạo, tổ chức đoàn công tác làm việc với 8 xã về triển khai, thực hiện xây dựng NTM; phối hợp với các ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát động thi đua “ Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng NTM”, triển khai phong trào “ Nhà sạch – Vườn đẹp – Môi trường trong lành – Ngõ xóm văn minh”, đến nay 19/19 xã đã được phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và cơ bản hoàn thành việc cắm mốc  quy hoạch. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2016,  tiếp tục đầu tư hoàn thiện 2 công trình cầu, cống, 2 km đường giao thông, đưa vào sử dụng 2 công trình thủy lợi, đang hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị đầu tư 6 công trình thủy lợi, nâng cấp, sửa chữa 1 trường học, 1 nhà văn hóa, khu thể thao xã, chuẩn bị thủ tục đầu tư 1 nhà văn hóa, 2 sân vận động, 4 trạm y tế và 5 công trình trường học. Về phát triển sản xuất huyện đã hỗ trợ xây dựng, triển khai 37 mô hình về trồng rau hữu cơ, rau an toàn, trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp, cây dược liệu, mô hình phát triển chăn nuôi… với dự kiến kinh phí 4.399 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã huy động được trên 27,1 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình là 9.472 triệu đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 16 tỷ đồng, vốn  doanh nghiệp 123 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.523 triệu đồng. Theo kết quả tổng hợp, đến nay, toàn huyện có 5/19 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 12 xã đạt từ 10-14 tiêu chí.

Bên cạnh kết quả đạt được cho thấy, việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM ở một số địa phương còn bộc lộ nhiều hạn chế. Ban chỉ đạo các xã hoạt động chưa đồng đều, việc nắm bắt các nội dụng về xây dựng NTM chưa sâu dẫn đến chất lượng công việc không cao, một số phòng ban chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, nhu cầu về vốn đầu tư lớn nhưng nguồn vốn cấp hạn chế, phân bổ chậm đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các tiêu chí…

Trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM, phối hợp với các hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng thôn, xóm kiểu mẫu… Đối với các xã đăng kí về đích 2016 tiến hành rà soát, đánh giá kết quả đạt được, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM.

IMG 3400

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã phải  kịp thời kiện toàn BCĐ, BQL, rà soát lại quy chế hoạt động, quy hoạch và kế hoạch thực hiện trong năm 2016 cho phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa, đẩy mạnh phát triển sản xuất đề nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa mới; tập trung đầu tư dứt điểm các công trình của các xã về đích 2015; cần quan tâm đến  các tiêu chí về nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; BCĐ 800 huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường bám cơ sở, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn để từ huyện đến cơ sở phải cùng vào cuộc để phấn đấu đến  năm 2020, 100% xã trong huyện về đích NTM theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1719470
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4565
5626
57308
0
83954
0
1719470

Your IP: 3.237.71.23
2020-09-27 20:44
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction