DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 3/8, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 họp phiên thứ Nhất. Dự hội nghị có lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

IMG 3618

Toàn cảnh phiên họp thứ Nhất UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Sau khi nghe trưởng phòng Nội vụ công bố Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại phiên họp này, UBND huyện đã tập trung xem xét, cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo công tác chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP; Dự thảo Báo cáo đánh giá cơ chế, chính sách đã ban hành có tác động đến phát triển kinh tế vùng động lực và đề xuất giải pháp phát triển vùng động lực giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016.

Trong tháng 7/2016, tình hình kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định. Toàn huyện đã gieo cấy 2.556 ha lúa mùa đạt 100,6% kế hoạch, trồng 564,5 ha cây màu, ổn định đàn gia súc, gia cầm; trồng rừng 689 ha đạt 98,5% KH.  Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 14 tỷ đồng. Đến hết tháng 7, giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 3.515 tỷ đồng, tổng giá trị luân chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 1819 tỷ đồng. Công tác quản lí đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được duy trì. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, truyền thanh – truyền hình thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được  giữ vững.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 là: Tập trung chăm sóc lúa và các loại cây trồng, tiếp tục tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, Duy trì, kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm; quản lí, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, tập trung chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thu ngân sách, cưỡng chế nợ thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn chi theo Luật ngân sách. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; hoàn thành việc sát nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, giáo viên để bước vào khai giảng năm học mới; chủ động phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm, tuyên truyền kỷ niệm 130 năm thành lập huyện. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ động nắm tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng chống thiên tai…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi đã tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu vào các dự thảo  báo cáo trình tại phiên họp, đồng thời yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với Phòng Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Quy chế làm việc của UBND huyện và Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện khóa XIX xong trước ngày 8/8. Về báo cáo cơ chế đặc thù vùng động lực, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến vào dự thảo và gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 5/8 để tổng hợp. Đồng chí Chủ tịch cũng lưu ý các cơ quan thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý theo đúng thời gian quy định; thực hiện kiện toàn Ban tiếp công dân, xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận một cửa; chỉ đạo, tổ chức đại hội Hội CTĐ; xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển du lịch…

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618735
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
586
1836
586
1972018
2950
87773
3618735

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 06:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction