Kinh tế

 Ngày 8/9, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lương Sơn đã có buổi làm việc với xã Cao Dương về công tác xây dựng nông thôn mới năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Ban TT BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động thương binh và xã hội, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội, Điện lực, Công an, Hội Nông dân huyện; BCĐ NTM, các ban, ngành đoàn thể và Bí thư  chi bộ các thôn xã Cao Dương.

IMG 3957

Các đại biểu thăm quan khu quy hoạch nhà văn hóa và sân vận động xã

Xác định xây dựng NTM là vấn đề lớn có tính chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nên Đảng ủy, UBND xã Cao Dương đã tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các thôn xóm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM. Với sự hưởng ứng vào cuộc của đông đảo người dân, đến hết năm 2015, xã Cao Dương đã đạt 12/19 tiêu chí NTM gồm các tiêu chí: Quy hoạch; điện nông thôn; giáo dục; Chợ; bưu điện; nhà ở dân cư; hình thức tổ chức sản xuất;  thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo; cơ cấu lao động; hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh; an ninh trật tự xã hội.

Trong năm 2016, xã Cao Dương đang phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí gồm: Giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa. Và Năm 2017 tiếp tục hoàn thành nốt 3 tiêu chí còn lại là: Cơ sở vật chất văn hóa,  y tế, môi trường  để về đích như kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, để thực hiện được các tiêu chí này, Cao Dương cần rất nhiều nguồn lực đầu tư. Đây cũng là trở ngại lớn nhất của các xã nói chung trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

Tại buổi làm việc, các ngành thành viên của huyện đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được và tháo gỡ những khó khăn trong  quá trình thực hiện xây dựng NTM ở xã Cao Dương thời gian tới như: công tác huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, duy trì và thực hiện các thiết chế văn hóa, đào tạo, chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, ổn định tình hình an ninh trật tự…

IMG 3968

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Cao Dương nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ nông thôn mới xã; tiếp thu tất cả các ý kiến của các phòng, ngành để rà soát đánh giá toàn bộ tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch chi tiết cho các tiêu chí, xác định rõ lộ trình; tập trung cải tạo vườn tạp, phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt, đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB, xây dựng, chỉnh trang khuôn viên công sở, tăng cường công tác tuyên truyền vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”,  phấn đấu trong năm 2016 đạt thêm từ 3-4 tiêu chí để năm 2017 Cao Dương về đích NTM.

Các ngành chuyên môn của huyện phối hợp, hỗ trợ xã Cao Dương hoàn thiện hồ sơ thủ tục công nhận tổ hợp tác và thành lập HTX theo quy định, hồ sơ công nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cao sạ đen xã Cao Dương; hướng dẫn thủ tục thu hồi đất để chuẩn bị xây dựng sân vận động, nhà văn hóa trung tâm, trạm y tế, đăng ký để được công nhận đạt bộ tiêu chí QG về y tế…/.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác