Tổng hợp tin

I- Tóm tắt về UBND xã Cao Dương

- Xã Cao Dương nằm ở phía Nam của huyện Lương Sơn.

+ Phía Bắc giáp xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn và xã Tuy Lai,

+ Phía Đông giáp xã Hồng Sơn, xã Hợp Tiến huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

+ Phía Nam giáp xã Cao Thắng, xã Long Sơn, huyện Lương Sơn.

+ Phía Tây giáp xã Hợp Châu, xã Tân Thành huyện Lương Sơn.

- Tổng diện tích tự nhiên là: 2.027,67ha.

- Tæng sè hé: 1.187 hé

- Tæng sè khÈu: 5.036 khÈu

- 95% lµ d©n téc mường

- 5% lµ d©n téc kh¸c.

- Tỷ là hộ nghèo 9,45%

- Là một xã miền núi, xã có 11 thôn, bản được phân bố dọc theo

Thu nhập bình quân đầu người : 18 triệu đồng.

II- Thông tin về lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

1

Nguyễn Văn Hướng

Bí thư Đảng ủy- kiêm Chủ tịch HĐND

0979.117.557

2

Nguyễn Văn Kỳ

Phó bí thư Thường trực

0168.320.2382

3

Bùi Minh Biện

Chủ tịch UBND xã

0982.674.961

4

Nguyễn Văn Thành

Phó chủ tịch HĐND

01679354930

5

Nguyễn Quốc Hùng

Phó chủ tịch UBND

01688670124

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Vũ Chi