1. Vị trí địa lý.

Tân Thành là một xã thuộc vùng núi thấp của huyện Lương Sơn, nằm trên địa bàn chuyển tiếp giữa đồng bằng châu thổ sông Hồng với miền núi Hòa Bình và khu vực Tây Bắc. Phía bắc giáp 2 xã Tiến Sơn và xã Trung Sơn. Phía nam giáp xã Hợp Châu và Lập Chiệng (huyện Kim Bôi). Phía đông giáp xã Cao Dương. Phía tây giáp 2 xã Hùng Tiến và xã Nật Sơn (huyện Kim Bôi).

2. Điều kiện tự nhiên, dân số.

Khí hậu xã Tân Thành mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, với 4 mùa trong năm. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 2.700,2 ha, được chia làm 5 loại đất chính: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng, đất thổ cư và đất chưa sử dụng. Toàn xã có tổng số 1.520 hộ, 6.120 nhân khẩu. Trong đó: dân tộc Mường chiếm 72,3% ; dân tộc Kinh 21,6%; dân tộc Dao 6,1%. Dân cư sống tập trung ở 11 xóm, 7 xóm dân tộc M­ường, 2 xóm dân tộc Kinh, 2 xóm dân tộc Dao.

          3. Lịch sử hình thành và phát triển.

          Trải qua lịch sử hàng nghìn năm hình thành và phát triển, mảnh đất và con người của quê hương Tân Thành đã góp phần tạo nên những kỳ tích trong công cuộc dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Cùng với những biến thiên của dòng lịch sử dân tộc, tên gọi xã Tân Thành cũng có nhiều thay đổi theo các quy chế hành chính của từng thời kỳ.

          Dưới triều nhà Nguyễn (1802 – 1945) địa bàn Tân Thành thuộc xã Cao Dương, huyện Mỹ Lương, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Tháng 11/1880 triều đình ghép huyện Mỹ Lương (tỉnh Sơn Tây) và huyện Chương Đức (tỉnh Hà Nội) thành đạo Mỹ Đức, thuộc Hà Nội, địa bàn Tân Thành thuộc xã Cao Dương, tổng Tuy Lai, châu Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông.

          Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, ngày 22/01/1957, Ủy ban hành chính Liên khu III ban hành Quyết định số 145/QĐ-LKIII về việc chia xã Cao Dương thành 5 xã: Cao Dương, Tân Thành, Long Sơn; Hợp Châu và Cao Thắng. Tân Thành chính thức trở thành đơn vị hành chính xã từ đó.

          Ngày 03/01/1970 thực hiện Quyết định số 70/QĐ-BT, của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, xã Tân Thành cùng 7 xã khác của huyện Lương Sơn, sáp nhập vào huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

          Ngày 14/7/2009, thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình, Tân Thành và 7 xã khác của huyện Kim Bôi chuyển về huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Sau nhiều lần chuyển đổi địa giới hành chính, đến nay (2015) xã Tân Thành là 1 trong 20 xã, thị trấn của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

          4. Truyền thống, văn hóa, tín ngưỡng.

          Trải qua hàng nghìn năm phát triển, với biết bao thăng trầm, biến thiên của dòng lịch sử của dân tộc, với những biến động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, song người dân xã Tân Thành vẫn sống rất thủy chung tình nghĩa, quý trọng tình cảm, cần mẫn làm ăn, cùng nhau đoàn kết chống lại kẻ thù và đã để lại cho các thế hệ mai sau nhiều giá trị về văn hóa, tinh thần.

Nằm trong vùng đất có nền văn hóa lâu đời, xã Tân Thành là địa phương có nền văn hóa truyền thống khá phát triển, kho tàng văn hóa dân gian của các dân tộc: Mường, Kinh, Dao rất phong phú, với nhiều thể loại như: Thường rang bộ mẹng, thơ dài, bài mo, tục ngữ, hát đố.v.v. trong đó nổi bật và bao quát nhất là Mo Mường với một hệ thống các tác phẩm tang ca, tiễn đưa người chết.

Cũng như các dân tộc khác, lễ hội dân tộc Mường ở xã Tân Thành không nằm ngoài ý nghĩa là một hình thức sinh hoạt cộng đồng, thể hiện lòng thành kính đối với những người có công với làng, với nước, ý thức cộng đồng và khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Do sự tàn phá của chiến tranh và của cơ chế thị trường, hiện nay những lễ hội của cộng đồng trên địa bàn xã Tân Thành còn lại không nhiều. Đối với dân tộc Mường chỉ còn giữ lại được một số cồng chiêng, một số nhạc cụ dân tộc truyền thống như: sáo, nhị, khèn lù được chơi trong các dịp ngày lễ, ngày hội hoặc đám ma, đám cưới… Đối với dân tộc Dao còn giữ lại được lễ cấp sắc cho những người trưởng thành 18 tuổi, lễ cầu mùa, tết nhảy.v.v.

Theo tín ngưỡng dân gian truyền thống, nhân dân các xóm trên địa bàn xã Tân Thành đều thờ cúng tổ tiên, người dân quan niệm lúc nào cũng có thần linh và linh hồn những người thân ở trong nhà để phù hộ cho con cháu làm ăn giàu có, mọi người khỏe mạnh, giúp họ vững tin trong cuộc sống và làm những việc nhân, việc nghĩa. Đây là những nét đặc sắc, riêng biệt trong quan niệm, phong tục, tập quán truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Tân Thành và được biểu hiện một cách rõ nét, tinh tế dưới hình thức cụ thể, giản dị nhưng rất thiêng liêng.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI.

 Định hướng phát triển kinh tế, xã hội trong những năm tiếp theo. (các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020).

          * Các chỉ tiêu về kinh tế:

          1. Giá trị sản xuất tăng thêm bình quân hàng năm: 15%.

          2. Cơ cấu kinh tế: Trong đó

- Nông lâm nghiệp: 50%.

- Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng: 11%.

- Thương mại – Dịch vụ: 39 %.

3. Giá trị sản xuất đến năm 2020: 15,2%/năm.

- Nông lâm nghiệp: 60,799 tỷ đồng. (15%/năm)

- Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng: 13,375 tỷ đồng (13%/năm)

 - Thương mại – dịch vụ: 47,429 tỷ đồng (16%/năm

4. Thu nhập bình quân đầu người dễn năm 2020: 19 triệu đồng/người.

5. Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 26.400 tấn.

6. Trồng rừng mới sau khai thác: 200 ha.

7. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

8. Thu, chi ngân sách xã: Đạt 100% chỉ tiêu huyện giao

* Các chỉ tiêu về xã hội:

9. Giải quyết việc làm cho người lao động: 500 lao động.

10. Tỷ lệ lao động qua dào tạo: 30%.

11. Tỷ lệ lao đông qua đào tạo nghề: 20%.

12. Tỷ lệ giảm hộ nghèo đến năm 2020 dưới 10% (theo tiêu chí giai đoạn

2015 – 2020).

13. Tỷ lệ hộ dùng lưới điện quốc gia: 100%.

14. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,2 %.

15. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân: 70%.

16. Tỷ lệ giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, TH, THCS đạt 100%.

17. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Trường THCS ở mức độ 2.

- Trường tiểu học Lương Mỹ.

18. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 12%.

- Thể thấp còi: 10%.

- Thể nhẹ cân: 8%.

19. Số tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế: Đạt 10/10 tiêu chí.

20. Số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến 2020: đạt 15 tiêu chí, trong đó  

giữ vững 7 tiêu chí đã đạt, phấn đấu đạt thêm 8 tiêu chí đó là.

           - Tiêu chí số 01: Quy hoạch.

- Tiêu chí số 05: Trường học.

- Tiêu chí số 06: Cơ sở vật chất văn hóa.

- Tiêu chí số 09: Nhà ở dân cư.

- Tiêu chí số 10: Thu nhập.

- Tiêu chí số 15: Y tế.

Tiêu chí số 16: Văn hóa.

Tiêu chí số 19: An ninh trật tự.

21. Tỷ lệ khu dân cư, trường hoc, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa.

- Khu dân cư: 7 xóm (Phượng Sồ, Tiên Hội, Tân Thành, Mỹ Tân, Đồng

An, Phương Viên, Chợ Nội).

- Cơ quan: 01 cơ quan (UBND xã).

- Trường học: 04 trường.

22. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm 75% trở lên.

* Các chỉ tiêu về Môi trường.

23. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.

24. Tỷ lệ độ che phủ rừng: 60%.

* Chỉ tiêu về xây dựng chính quyền 

25. Xây dựng chính quyền đạt vững mạnh. 

IV. THÔNG TIN CÁ NHÂN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO.

  1. Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH SƠN

             - Giới tính: Nam.

- Sinh ngày 16 tháng 02 năm 1958; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không.

- Quê quán: Đồng An – Tân Thành – Lương Sơn – Hòa Bình.

- Chức vụ: HUV – Bí thư Đảng ủy 

- Điện thoại: 01689 580 254

      2. Đồng chí: Nguyễn Khánh Xuân

             - Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. – Chủ tịch HĐND xã.

- Điện thoại: 01696707055

3. Đồng chí: NGUYỄN VĂN SƠN. Giới tính: Nam.

- Sinh ngày 03 tháng 01 năm 1961; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không.

- Quê quán: Phượng Sồ – Tân Thành – Lương Sơn – Hòa Bình.

- Chức vụ: Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã.

- Điện thoại: 0978 065 783

4. Đồng chí: NGUYỄN ĐẠI HÀ Giới tính: Nam.

- Sinh ngày 08 tháng 3 năm 1960; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không.

- Quê quán: Đồng An – Tân Thành – Lương Sơn – Hòa Bình.

- Chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã.

- Điện thoại: 0977 998 208

5. Đồng chí: QUÁCH THỊ THANH. Giới tính: Nữ.

- Sinh ngày 17 tháng 11 năm 1965; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không.

- Quê quán: Phương Viên – Tân Thành – Lương Sơn – Hòa Bình.

- Chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND xã.

- Điện thoại: 0968000611

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction