Tổng hợp tin

Thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ngay từ đầu năm 2015, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012, Luật HTX sửa đổi năm 2012. Đồng thời, phối hợp với Viện Phát triển kinh tế hợp tác và Trường Bồi dưỡng cán bộ thuộc Liên minh HXT Việt Nam tổ chức các lớp, chuyên đề học tập Nghị quyết Tư 5 (khóa IX), Kết luận số 56 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh thực hiện NQT.ư 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Nghị định số 193 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; các chính sách phát triển kinh tế tập thể...

Giới thiệu các mô hình hợp tác, HTX, quỹ tín dụng nhân dân, xí nghiệp tập thể hoạt động theo Luật HTX...  Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tham quan học tập kinh nghiệm về việc chuyển đổi cơ cấu, bộ máy tổ chức hoạt động đúng theo Luật HTX năm 2012. Đối tượng được tập huấn là cán bộ quản lý, xã viên, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động. Các hoạt động này HTX tỉnh đã phù hợp với nguyện vọng của HTX, vì vậy đã thu hút được 100% cán bộ, xã viên, thành viên và người lao động được triệu tập tham gia. Qua đó nâng cao nhận thức hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng trong HTX. Là dịp để các HTX chấn chỉnh hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật lao động hiện hành.

Tuy nhiên, việc triển khai công tác phổ biến pháp luật cũng còn hạn chế như khả năng tiếp thu kiến thức pháp luật của một bộ phận học viên, nhất là người lao động trình độ còn hạn chế. Thời gian tổ chức lớp quá ngắn trong khi khối lượng kiến thức cần truyền đạt nhiều. Nhiều nội dung quan trọng chưa được đề cập đến. Kinh phí thực hiện hạn hẹp, chỉ đáp ứng một phần chi phí thực tế trong quá trình tổ chức. Một số HTX chưa chủ động, tích cực bố trí thời gian để xã viên, thành viên và người lao động tham gia học tập.

Để nâng cao công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH mở các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa nội dung mới, thiết thực với xã viên vào tập huấn. Đồng thời, thông qua BCĐ phát triển kinh tế tập thể của các huyện, thành phố phổ biến Bộ luật Lao động và Luật HTX sửa đổi đến từng cán bộ, xã viên.

Theo Baohoabinh.com.vn

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị