DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 23-10, tại Thủ đô Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ hai với chủ đề “Tính đến các kết quả về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” đã khai mạc.

94854 754002415c952a7dfb0244a35e6fecb0 L

Ảnh: ICD-Molisa

 

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan dẫn đầu đã tham dự Hội nghị.Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ hai (ASEAN Ministerial Meeting on Women - AMMW) được thành lập vào tháng 11-2011, thể hiện sự quyết tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng của phụ nữ.

Hội nghị AMMW lần thứ nhất đã được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, vào năm 2012.Hội nghị AMMW lần thứ hai năm nay có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh ASEAN sẽ chính thức thành lập Cộng đồng vào ngày 31-12-2015 và các cơ quan chuyên ngành đang khẩn trương hoàn thiện các hoạt động cũng như triển khai kế hoạch công tác giai đoạn tiếp theo.

Tại sự kiện này, các Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN đã nghe báo cáo kết quả cuộc họp của Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) lần thứ 14 được tổ chức liền kề trước AMMW lần thứ hai.

Các Bộ trưởng đã đánh giá cao những kết quả hoạt động trong giai đoạn 2011-2015 của ACW, tập trung vào những hoạt động tăng cường quyền năng kinh tế thông qua việc hình thành Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN); thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị cũng như vai trò của phụ nữ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; hỗ trợ và bảo vệ lao động nữ di cư; xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái…

Các Bộ trưởng đã thông qua về nguyên tắc Kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020 với các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ; thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới; lồng ghép giới trong cả ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hoá - xã hội; xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ; tăng cường quyền năng về kinh tế của phụ nữ; bảo vệ và có các giải pháp hỗ trợ phụ nữ trong các tình huống dễ bị tổn thương.

Các Bộ trưởng đã thống nhất và ra tuyên bố chung của Hội nghị, trong đó nhấn mạnh bình đẳng giới và tăng cường quyền năng của phụ nữ là những nguyên tắc không thể thiếu trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và việc thực hiện các nguyên tắc này đòi hỏi sự cam kết của tất cả các quốc gia thành viên, các cơ quan chuyên ngành thuộc ba trụ cột của ASEAN và các bên liên quan bao gồm các tổ chức xã hội, các nhà khoa học, trí thức, các cơ quan truyền thông và khu vực tư nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan chia sẻ cơ chế giám sát việc thực hiện bình đẳng giới cũng như những thành tựu của Việt Nam về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng của phụ nữ trong những lĩnh vực xây dựng pháp luật, tham gia của phụ nữ trong chính trị, kinh tế và văn hoá xã hội.

Bà cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam, với vai trò là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong ASEAN, đã có sáng kiến phối hợp với các nước ASEAN thiết lập AWEN và điều phối hoạt động thúc đẩy lồng ghép giới trong lĩnh vực lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh ASEAN đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN với sự hỗ trợ của Uỷ ban Phụ nữ ASEAN cần phải là cơ quan đầu mối thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động lồng ghép giới trong tất cả các trụ cột của ASEAN. Theo đó, ASEAN có thể thực sự là một khu vực trong đó mọi người dân, nam hay nữ, trẻ em trai hay trẻ em gái, đều được phát triển đầy đủ và tiếp cận bình đẳng với tất cả các cơ hội mà Cộng đồng ASEAN mang lại, vì một ASEAN hoà nhập, bền vững, tự cường, năng động.

Hội nghị AMMW được tổ chức ba năm một lần và luân phiên tại các nước ASEAN theo năm Chủ tịch của Hội nghị Phụ nữ ASEAN.

Theo đó, Hội nghị AMMW lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018.

Nguồn:http://www.baohoabinh.com.vn/

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618405
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
256
1836
256
1972018
2620
87773
3618405

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:31
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction