DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 3-8, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM 48), với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, các quan chức cấp cao ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

100968 31e1896feda55b4aeddb615d7d12d79f  
Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít tại Lễ khai mạc AEM 48 ngày 3-8-2016.  

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít nhấn mạnh, việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN trong năm 2015 chỉ là điểm khởi đầu cho sự kết nối kinh tế của ASEAN, chúng ta cần phải tiếp tục tiến lên phía trước bằng một chiến lược cụ thể. Thủ tướng Lào khẳng định, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần này có ý nghĩa rất quan trọng, các Bộ trưởng kinh tế ASEAN và các nước đối tác sẽ cùng nhau bàn bạc thảo luận các cơ chế và phương pháp phù hợp cho sự phát triển và tổ chức thực hiện các kế hoạch của sự hợp tác trong từng khung hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Đánh giá về tình hình hiện nay, Thủ tướng Lào cho rằng, việc toàn cầu hoá và kết nối kinh tế quốc tế với mức độ tự do hoá ngày càng cao về thương mại, dịch vụ, đầu tư, dịch chuyển vốn và nhân công lao động… Tuy nhiên, ASEAN đã thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt những điểm nổi bật là chúng ta có thể bảo đảm được sự bình ổn của kinh tế, làm cho kinh tế phát triển một cách bền vững và có tính liên tục. Tổng khối lượng buôn bán, đầu tư và du lịch của ASEAN có xu hướng tăng theo từng năm. Việc quan trọng là chúng ta đã thành lập được Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, trở thành một dấu mốc lịch sử quan trọng.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đề nghị Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần này tập trung thảo luận về bảy vấn đề quan trọng là: “(1) Bảo đảm việc tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 trở thành hiện thực với việc quy định cơ chế, khung công việc, hệ thống điều phối công tác và theo dõi đánh giá kết quả một cách có hệ thống; (2) Tiếp tục xây dựng môi trường, tạo điều kiện cho thương mại và buôn bán trong ASEAN, nhất là giảm nhẹ và tiến tới xoá bỏ những vướng mắc nhằm bảo đảm thương mại, buôn bán nội khối thuận lợi và nguồn vốn ngày càng thấp; (3) Kiên định nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN và bảo đảm việc trở thành trung tâm của ASEAN trong việc hợp tác kinh tế với các đối tác; (4) Bảo đảm tổ chức triển khai nội dung chủ đề “biến tầm nhìn thành hiện thực vì một Cộng đồng ASEAN năng động”, đặc biệt việc phát triển và tổ chức thực hiện tám kế hoạch ưu tiên của trụ cột kinh tế mà theo kế hoạch sẽ được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 và 29 vào tháng 9-2016 ; (5) Thật sự quyết tâm cùng thực hiện việc thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN nhằm bảo đảm việc phát triển được bình đẳng trong khối; (6) Bảo đảm lợi ích cho các thành phần kinh tế trong ASEAN từ việc tham gia khu vực kinh tế tự do giữa ASEAN và các đối tác trong đó tính tới những đề xuất và khả năng thực tế; (7) Bảo đảm sự tham dự một cách tích cực và tự chủ của các thành phần kinh tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025”.

Sau lễ khai mạc là Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 30. Chiều nay, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN sẽ cùng tham dự AEM 48, bàn về các vấn đề kinh tế nội khối cũng như tham dự Hội nghị Hội đồng Khu vực đầu tư ASEAN (AIA).

dt 3820161754 Anh 3

Tổng Thư ký Lê Lương Minh cùng đại diện 10 nước tại Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 30 ngày 3-8-2016

Theo: http://baohoabinh.com.vn/

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605428
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
908
1973
13854
1930353
77416
54375
3605428

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 12:25
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction