Sáng 10/3, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

90337 DSCF6365

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UB ND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16, năm 2014 được thống nhất tổ chức tại các huyện, thành phố với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Có 11/11 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ; 6/11 huyện, thành phố tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ. Toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cấp phát băng rôn, khẩu hiệu, tài liệu, tờ rơi, tranh áp phích về ATVSLĐ. Tổ chức 6 lớp tập huấn, huấn luyện về công tác ATVSLĐ cho 218 người. Các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tuần lễ. BCĐ tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ-PCCN tại 13 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh…

 

Năm 2015, BCĐ tỉnh, các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác ATVSLĐ. Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền tới người sử dụng lao động và người lao động. Tăng cường công tác hướng dẫn, tư vấn pháp luật về ATVSLĐ-PCCN. Đẩy mạnh phối hợp giữa các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật ATVSLĐ-PCCN. Theo kế hoạch, Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 bắt đầu từ ngày 15- 21/3 với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh khẳng định: Công tác ATVSLĐ- PCCN không chỉ là trách nhiệm của các cấp, ngành chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội,  trong đó việc đảm bảo tính mạng con người phải đặt lên hàng đầu. Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN trong năm 2015 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh lưu ý: BCĐ Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN cần xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các thành viên BCĐ tích cực thực hiện tốt cả ở cơ quan, đơn vị mình. Trong công tác kiểm tra cần tập trung vào kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ATVSLĐ-PCCN tại BCĐ các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó cần tăng cường tuyên truyền trong lực lượng công nhân, người lao động để họ hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ trong việc chấp hành các quy định pháp luật về ATVSLĐ…

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

 

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction