Thời sự trong ngày

 Ngày 13/3, Chi cục BVTV phối hợp với Trạm BVTV huyện Lương Sơn mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn tại xã Tân Vinh theo phương pháp lớp học hiện trường FSS.


90387 IMG 9024

Học viên nông dân xã hưởng lợi được huấn luyện, thực hành điều tra sâu bệnh tại hiện trường sản xuất.

Trong khuôn khổ thực hiện hợp phần 4 nguồn vốn Ngân hàng Thế giới, đây là lớp học sản xuất rau an toàn duy nhất được hỗ trợ thông qua Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới kéo dài từ nay đến năm 2019. Theo đó, 30 học viên nông dân tham gia lớp học chủ yếu là hộ có diện tích sản xuất rau, được hưởng lợi từ công trình nâng cấp đập thủy lợi Đồng Chúi được chuyển giao khoa học kỹ thuật phương pháp đào tạo, huấn luyện mới kết hợp giảng dạy lý thuyết trên lớp với thực hành tại hiện trường, Lớp học đạt mục tiêu đào tạo nhóm nông dân nòng cốt sản xuất rau an toàn và hướng tới mở rộng diện tích rau chuyên canh tại các xóm của xã Tân Vinh đạt 5 ha năm 2015, đạt 20ha vào năm 2019./.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

Tin mới

Các tin khác