DICHVUCONG

 Với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội cùng những tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực và những cơ chế cởi mở, thông thoáng trong thu hút đầu tư, huyện Lương Sơn được xác định là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện Lương Sơn đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,2%. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, từng bước nâng cao. QP-AN, TTATXH luôn ổn định, giữ vững.

cua ngo

Công ty TNHH Esquel Việt Nam (Khu công nghiệp Lương Sơn) giải quyết việc làm ổn định cho 4.000 lao động

Bí thư Huyện ủy Lương Sơn Bùi Văn Dậu chia sẻ: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện ngày càng được nâng cao đã tạo thêm nhiều động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp không chỉ tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu mà còn chú trọng đến những vấn đề tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, từng bước tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành, kịp thời ban hành những chủ trương để phát triển KT-XH phù hợp với điều kiện thực tế và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện. Đó là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy huyện Lương Sơn phát triển nhanh, bền vững, toàn diện hơn. 
Quyết định công nhận thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng của huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ngày 20/11/2019 là sự ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn trong những năm qua. Theo đó, khu vực nội thị gồm: thị trấn Lương Sơn, 2 xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch có diện tích 43,98 km2, quy mô dân số 38.738 người. Khu vực ngoại thị gồm các xã: Lâm Sơn, Tân Vinh, Cư Yên với tổng diện tích 68,77 km2, quy mô dân số 13.100 người. Tổng diện tích khu đô thị loại IV Lương Sơn là 112,75 km2, quy mô dân số 51.838 người.
Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Bùi Quang Toàn cho biết: Việc xây dựng thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng trở thành đô thị loại IV là chủ trương lớn của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nghị quyết, các quyết định và nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Những năm qua, công tác thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn luôn được huyện Lương Sơn chú trọng. Việc triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được thực hiện đúng theo quy định, đáp ứng chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác quy hoạch, phát triển các khu dân cư, khu nhà ở mới trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư xây dựng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ tiếp tục được thúc đẩy, thông qua đó chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp diễn ra tương đối mạnh mẽ... Vùng trung tâm huyện Lương Sơn được công nhận đô thị loại IV đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng, tạo động lực tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh Hòa Bình và cả vùng Thủ đô, cũng như tạo cơ hội giúp đô thị thị trấn Lương Sơn mở rộng có cơ hội phát triển nhanh, toàn diện hơn.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, những ngày cuối năm 2019, huyện Lương Sơn đánh dấu chặng đường 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bằng con số ấn tượng, đó là 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đã được đầu tư khá đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH và đời sống dân sinh. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chú trọng, nhiều mô hình theo chuỗi liên kết có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. 
Lương Sơn đang từng ngày khởi sắc. Kết thúc năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đất cửa ngõ Thủ đô dự kiến giảm còn 3,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng. Đó là cơ sở vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn tự tin bước vào năm mới với niềm tự hào là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1730972
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2557
8312
16067
26646
95456
0
1730972

Your IP: 18.208.202.194
2020-09-29 08:32
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction