Thời sự trong ngày

 Ngày 1/6/2015, Ban chỉ đạo 800 huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị xét công  nhận 4 xã Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Cao Thắng và Liên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới 2015.

IMG 0863

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã  nghe 4 báo cáo thẩm tra hồ sơ và tổng hợp kết quả thực hiện 19 tiêu chí của 4 xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015. Theo báo cáo, các xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo các ngành, đoàn thể đã đóng góp, chấm điểm cho các tiêu chí có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành mình.Về cơ bản, các thành viên  BCĐ 800 đều nhất trí về các tiêu chí của 4 xã đã đạt được. Các thành viên đã phân tích các số liệu, tính bền vững  của từng tiêu chí. Kết quả bỏ phiếu của hội đồng thẩm định 100% nhất trí 4 xã Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Cao Thắng và Liên Sơn đều đạt chuẩn NTM. Căn cứ kết quả này, Hội đồng thẩm định của huyện sẽ nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định của  tỉnh  xét công nhận 4 xã trên hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM  trong năm 2015./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác