DICHVUCONG

 Đúng 8h sáng nay (1/12), tại hội trường UBND tỉnh diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Quang Minh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

 IMG 3194

Toàn cảnh kỳ họp

Mở đầu phiên khai mạc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đọc diễn văn khai mạc. Trong đó, diễn văn nêu rõ: Kỳ họp thứ 12 là kỳ họp cuối năm, chương trình của kỳ họp với khối lượng công việc rất lớn, bàn, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọngtrong công tác chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong thời gian dài hạn. Đây là thời điểm nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ 5 năm 2011-2015, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào năm 2016.

dt 112201589 IMG 3199

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh- UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016.

dt 1122015823 IMG 3215

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2015

Tiếp theo, đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế, ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và dự toán ngân sách 2016.

dt 112201593 IMG 3224

 

Đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế, ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015

Sau báo cáo thẩm tra tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015 và dự toán 2016, đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên TT HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ hợp thứ 12. Theo đó, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND của 10 huyện, thành phố đã tổng hợp được 67 ý kiến kiến nghị. Trong đó có 43 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách, 11 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và dân tộc, 13 kiến nghị thuộc lĩnh vực xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính.

....

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/

 

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1739247
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3019
7813
24342
26646
103731
0
1739247

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-30 09:06
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction